Великодедеркальська громада
Тернопільська область, Кременецький район

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

Дата: 05.07.2023 11:43
Кількість переглядів: 238

                                   ПРОЕКТ       

                                         

УКРАЇНА

ВЕЛИКОДЕДЕРКАЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША   СЕСІЯ

  РІШЕННЯ

 

від  22 грудня  2022 року                                                                           

Про затвердження структури,

загальної чисельності апарату та

виконавчих органів Великодедеркальської

сільської ради на 2023 рік

 

         З метою удосконалення структури виконавчих органів Великодедеркальської сільської ради, забезпечення належного функціонування структурних підрозділів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», враховуючи погодження постійних комісій  сільської ради, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

                                                         ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити:

1.1. Структуру, загальну чисельність апарату та виконавчих органів Великодедеркальської сільської ради на 2023 рік  в кількості 56 штатних одиниць станом на 01.01.2023 року (додається).

1.2. Штатний розпис апарату Великодедеркальської сільської ради та її виконавчих органів (додається).

3. Рішення 13 сесії Великодедеркальської сільської ради 8 скликання від 17.12.2022 року № 886 “Про  внесення змін до структури та чисельності апарату Великодедеркальської сільської ради та її виконавчих органів»  вважати таким, що втратило чинність.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

Сільський голова                                                                        Юрій ПАНАСЮК

 

 

 

       
 

 

 

   

 


                                                                                                                Додаток

                                                                                                  до рішення сесії №1291   

                                                                                               від 22.12.2022 року

СТРУКТУРА

та загальна чисельність апарату Великодедеркальської сільської

ради   та її виконавчих органів

 

Найменування структурних підрозділів та посад

Кількість

штатних

одиниць

 

І. Апарат сільської ради

40

1

Керівництво сільської ради та виконавчого комітету

 13

1.1

Сільський голова

1

1.2

Секретар сільської ради

1

1.3

Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

1

1.4

Головний бухгалтер

1

1.5

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету сільської ради

1

1.6

Староста

6

1.7

Головний спеціаліст

1

1.8

Офісний службовець

1

2

Відділ кадрової юридичної та загальної роботи

       4

2.1

Начальник відділу

1

2.2

Головний спеціаліст

1

2.3

Провідний спеціаліст

1

2.4

Завідувач військово-облікового бюро

1

3.

Відділ економічного розвитку та інвестицій, земельних ресурсів, комунальної власності, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства та

благоустрою

       4

3.1

Начальник відділу

1

3.2

Головний спеціаліст

2

3.3

Провідний спеціаліст

1

4

Відділ «Центр надання адміністративних послуг»

       7

4.1

Начальник відділу

1

4.2

Заступник начальника відділу- адміністратор

1

4.3

Державний реєстратор

1

4.2

Адміністратор

4

 

                        Сектор служби у справах дітей

      2

1

Завідувач сектору

1

2

Головний спеціаліст

1

 

                         Місцева пожежна команда

      6

1

Начальник

1

2

Водій

5

5

Відділ господарського забезпечення

4

1

Завідувач господарством

1

2

Старший інспектор

1

3

Прибиральник службових приміщень

1

4

Водій

1

 

                         Інші виконавчі органи ради

     16

 

                             Відділ фінансів

     3

1

Начальник відділу

1

2

Головний спеціаліст

1

3

Провідний спеціаліст

1

 

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту,культури і туризму

     7

1

Начальник відділу

1

2

Головний спеціаліст

1

3

Провідний спеціаліст

1

4

Спеціаліст І категорії

1

5

Консультант

2

6

Водій

1

 

                         Централізована бухгалтерія

       6

1

Головний бухгалтер

1

2

Заступник головного бухгалтера

1

3

Економіст

1

4

Провідний юрисконсульт

1

5

Спеціаліст І категорії

1

6

Прибиральник службових приміщень

1

 

ВСЬОГО

     56

 

Секретар сільської ради                                             Валентина СВЯТИНЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             ПРОЕКТ       

   Україна                                          

ВЕЛИКОДЕДЕРКАЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША  СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

від   22  грудня 2022 року                                                                         №

 

Про затвердження договору  про передачу

міжбюджетного трансферту із  бюджету

Великодедеркальської сільської територіальної

громади до бюджету Шумської міської

територіальних громади на 2023 рік

 

Відповідно до ст. 93 Бюджетного кодексу України, керуючись п. 27, 43 ст. 26,  ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги пропозиції постійній комісії сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Великодедеркальська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити надання іншої субвенції з бюджету Великодедеркальської сільської територіальної громади до бюджету Шумської міської територіальної громади в сумі 165090,00 гривень.

2.  Доручити сільському голові  Юрію ПАНАСЮКУ підписати договір про передачу та прийняття міжбюджетного трансферту.

3. Затвердити договір про передачу та прийняття міжбюджетного трансферту  між бюджетами територіальних громад на 2023 рік.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

Сільський голова                                                                     Юрій ПАНАСЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Великі Дедеркали                                                              22 грудня 2022 року

 

 

ДОГОВІР

про передачу та прийняття міжбюджетного трансферту

між  бюджетами Великодедеркальської сільської територіальної громади

та Шумської міської  територіальної громади на 2023 рік                                              

 

 

Великодедеркальська сільська рада, іменована надалі «сільська рада»,  в особі сільського голови Панасюка Юрія Валентиновича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони і Шумська міська рада, іменована надалі «міська рада», в особі міського голови Боярського Вадима Андрійовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з другої сторони, з метою своєчасності, рівномірності, гарантованості та повноти перерахування трансферту відповідно до статті 93 Бюджетного кодексу України, уклали цей договір про нижче наведене:

 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

Передача - прийняття цільових видатків на  2023 рік  з відповідними коштами у вигляді міжбюджетного трансферту.

 

II. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

1. Сільська рада зобов'язується:

1.1. Передати видатки міській раді у вигляді міжбюджетного трансферту на 2023 рік.

1.2. Розмір коштів,  які  передаються відповідно до пункту 1.1 цього договору,  складає 165090,00 грн.,  з них на:

                  - 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» - 165090,00 гривень

                 КЕКВ 2620 - «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» - 165090,00 гривень  на фінансування КНП ШМР «Шумський МЦПМСД» та КУ ШМР «Інклюзивно-ресурсний Центр».

          1.3. Передача коштів, які передаються відповідно до пункту 1.1 цього договору, відбувається до 26 числа місяця в якому відбувається передача коштів.

          2. Міська рада зобов'язується:

2.1. Прийняти видатки від сільської ради у вигляді міжбюджетного трансферту із забезпеченням цільового використання.

2.2. Здійснювати фінансування видатків через відповідних головних розпорядників коштів місцевого бюджету.

2.3. Щоквартально до 20 числа місяця наступного за звітним надавати Великодедеркальській сільській раді звіт про використання коштів зі списком дітей, яким надавалися послуги в КУ ШМР «Інклюзивно-ресурсний Центр» та списком пацієнтів, яким були відпущені лікарські засоби по пільговим та безкоштовним рецептам, а також використання коштів по оплаті енергоносії для КНП ШМР «Шумський МЦПМСД».

 

III. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

 

1. Договір укладений у двох примірниках, які мають однакову силу, і набирає чинності з моменту його підписання обома сторонами.

2.  Даний договір діє з 01.01.2023 року по 31.12.2023 року.

3. За невиконання умов даного договору сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством.

 

 

ЮРИДИЧНІ  АДРЕСИ  ТА  ПЛАТІЖНІ 

РЕКВІЗИТИ  СТОРІН

 

Шумська міська рада

Тернопільська обл. м.Шумськ

вул. Українська, 59

 

р/р UA ___________________________ МФО ____________________________

__________________________________

 _________________________________

 

Великодедеркальська сільська рада

Тернопільська обл., Шумський район,с.В.Дедеркали, вул.Садова,1

 

р/р_UA___________________________ МФО ____________________________

__________________________________

Код ЄДРПОУ ______________________

 

 

 

 

Шумський  міський  голова

 

______________Вадим БОЯРСЬКИЙ     

 

МП                        

 

 

Великодедеркальський сільський голова

 

_________________Юрій ПАНАСЮК

 

МП

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 ПРОЕКТ       

                                                                            

Україна

ВЕЛИКОДЕДЕРКАЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША  СЕСІЯ

 

                                                 РІШЕННЯ

 

від 22 грудня 2022 року                                                                   №

 

Про затвердження розпоряджень сільського

голови виданого в міжсесійний період у 2022 році

 

           Керуючись Бюджетним кодексом України ст. 23, наказом МФУ №57 «Про            

затвердження документації, що застосовується в процесі виконання бюджету» п.3.9, , у відповідності до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити   розпорядження сільського голови видане в міжсесійний період від 06.12.2022 року № 134-од «Про внесення змін до бюджету Великодедеркальської сільської територіальної громади на 2022 рік».

2. Затвердити   розпорядження сільського голови видане в міжсесійний період від 12.12.2022 року № 137-од «Про внесення змін до бюджету Великодедеркальської сільської територіальної громади на 2022 рік».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 Сільський    голова                                                                 Юрій ПАНАСЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             ПРОЕКТ       

                                                                            

Україна

ВЕЛИКОДЕДЕРКАЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

від   22 грудня 2022 року                                                                   №

   Про затвердження Програми

«Соціальний захист ветеранів

 війни та праці на 2023-2025 роки»

 

 Відповідно до п. 16 ч. І ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року №117 «Про Єдиний Державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», з метою недопущення зростання соціальної напруги в районі, пов’язаної з відсутністю компенсації на пільгове користування послугами зв’язку з державного бюджету керуючись  ст. ст. 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Великодедеркальська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

          1. Затвердити Програму «Соціальний захист ветеранів війни та праці на 2023-2025 роки» (далі Програма), згідно з додатком.

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

Сільський голова                                                                     Юрій ПАНАСЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії сільської ради від  22.12.2022р.№

 

 

Програма соціальний захист ветеранів війни та праці

 на 2023-2025 роки

 

1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Великодедеркальська сільська рада

2.

Розробник програми

Великодедеркальська сільська рада

3.

Співрозробники програми

 

-

4.

Відповідальний виконавець програми

Великодедеркальська сільська рада

5.

Учасники програми

 

Населення Великодедеркальської сільської ради пільгових категорій громадян які мають право на пільги

6.

Термін реалізації програми

 2023-2025 роки

 

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет Великодедеркальської сільської ради

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:

 

59400  грн.

 

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Впроваджено систему соціального захисту та надання соціальних послуг населенню, яке перебуває в складних життєвих обставинах і потребує соціальної допомоги і підтримки.

Великодедеркальська сільська рада нараховує різні види соціальних виплат, пенсій, компенсацій. Усі категорії громадян охоплені заходами соціального захисту відповідно до Законів України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про соціальні послуги», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей», «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років».

Поряд з цим виникають додаткові потреби вжиття заходів соціальної підтримки та надання допомог для цілого ряду груп населення, характерною ознакою яких є малозабезпеченість, безробіття, немічність, інші життєві негаразди.

Для вирішення цих проблем потрібна комплексна система заходів, орієнтована на конкретні цільові групи населення, і цим зумовлена необхідність прийняття Програми.

 

3. Визначення мети програми

Мета Програми – суттєве підвищення ефективності системи соціальної допомоги мешканців Великодедеркальської сільської ради через посилення адресності при її наданні та шляхом включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення їм гідного існування, вирішення матеріальних та соціально-побутових проблем, здійснення конкретних заходів, спрямованих на надання адресної підтримки незаможним верствам населення, надання соціально-правової, трудової та медичної реабілітації особам з обмеженими фізичними можливостями, залучення до співробітництва громадських об’єднань, поліпшення становища людей з різними вадами.

Надання мешканцям Великодедеркальської сільської ради додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту, а саме:

-  соціальна підтримка ветеранів ОУН-УПА, реабілітованих або потерпілих від репресій осіб та членів їх сімей, осіб з інвалідністю внаслідок війни, сімей загиблих воїнів – афганців, учасників-добровольців антитерористичної операції та інших категорій громадян, яким передбачені пільги нормативними документами Великодедеркальської сільської ради в межах виділених бюджетних асигнувань на відповідний рік.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Програма ґрунтується на постійному аналізі матеріального забезпечення громадян, що звертаються до органів системи соціального захисту, проведенні аналізу та моніторингу здійснення заходів з метою запровадження у майбутньому ефективніших форм допомоги малозабезпеченим мешканцям Великодедеркальської сільської ради та іншим категоріям громадян. Вжиття системних заходів щодо підвищення якості життя незаможних верств населення та необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту, запобігання поглибленню бідності, на підставі виконання соціальних зобов'язань Великодедеркальської сільської ради, дозволять реально підтримувати незаможні верстви населення Великодедеркальської сільської ради, створити систему захисту населення від соціальних ризиків.

Засобами вирішення проблеми соціального захисту громадян, на які спрямована Програма, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», є надання додаткових до визначених законодавством України пільг та соціальних послуг.

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету з урахуванням його можливостей у бюджетному році в межах асигнувань, передбачених на соціальний захист ветеранів війни та праці.

 

Ресурсне забезпечення Програми соціальний захист ветеранів війни та праці на 2023-2025 роки

Гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2023 рік

2024 рік

2025 рік

Усього витрат

Обсяг ресурсів, усього

19800

19800

19800

59400

Місцевий бюджет

19800

19800

19800

59400

Кошти небюджетних джерел

-

-

-

-

 

 

5. Перелік завдань і заходів Програми

Пріоритетні завдання:

-                     соціальна підтримка ветеранів ОУН-УПА, реабілітованих та потерпілих внаслідок репресій громадян, сімей загиблих воїнів – афганців, учасників-добровольців АТО та інших категорій громадян, яким передбачені пільги нормативними документами Великодедеркальської сільської ради в межах виділених бюджетних асигнувань на відповідний рік.

Розвинена мережа соціальної допомоги, яка надається з врахуванням особливостей і потреб різних категорій клієнтів на принципах адресності та індивідуального підходу, що здійснюються на місцевому рівні у доповнення до державного соціального забезпечення (пенсії, доплати тощо) є найбільш ефективною.

 

6. Напрямки діяльності та заходи програми

 

№ п/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу,

роки

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

 грн.

у тому числі

Очікуваний результат

2023-2025 роки

1

2

3

4

5

6

7

8

 

соціальна підтримка ветеранів ОУН-УПА, реабілітованих та потерпілих внаслідок репресій громадян, сімей загиблих воїнів – афганців, учасників-добровольців АТО та інших категорій громадян, яким передбачені пільги нормативними документами Великодедеркальської сільської ради в межах виділених бюджетних асигнувань на відповідний рік.

 

 

 

 

 

 

Щомісячно здійснювати доплату до пенсій учасникам бойових дій ОУН-УПА та особам потерпілим від політичних репресій статус, яким надано рішенням тридцять дев’ятої сесії п’ятого скликання Тернопільської обласної ради від 05.01.2011 року №1127

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

2024

 

 

 

 

 

 

 

 

2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великодедекальська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет

19800,00

 

 

 

 

 

 

 

19800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

19800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Щорічне покращення матеріально- побутових умов проживання даної категорії

 

Всього коштів по Програмі, грн.

59400,00

 

 

7. Результативні показники

Виконання Програми дасть змогу забезпечити соціальний захист громадян, які потребують допомоги та соціальної підтримки, вирішити найбільш гострі та болючі їх проблеми.

Результат виконання Програми визначається результативними показниками, які включають кількісні та якісні показники, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань Програми.

Основними показниками очікуваного результату є :

-                     показник якості (динаміка одержувачів допомог та середнього розміру допомоги – 100%, посилення позитивних тенденцій у наданні передбачених заходами Програми  послуг соціально-незахищеним мешканцям громади.

 

8. Координація та контроль за ходом виконання програми

Здійснення заходів, визначених програмою, покладається на виконавців, визначених у Програмі.

Головним розпорядником коштів міського бюджету для виконання заходів Програми є Великодедеркальська сільська рада, яка забезпечує безпосередній контроль за здійсненням заходів Програми.

Виконання заходів Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету з урахуванням його можливостей у кожному бюджетному році в межах асигнувань, передбачених на соціальний захист та соціальне забезпечення.

 

 

Секретар сільської ради                                                                      Валентина СВЯТИНЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 ПРОЕКТ       

                                      

УКРАЇНА         

ВЕЛИКОДЕДЕРКАЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьмого  скликання

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША  СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

від  22 грудня 2022 року                                                                                                           №

 

Про затвердження Програми

багатопрофільна стаціонарна

медична допомога населенню

Великодедеркальської сільської

територіальної громади

у 2023-2025 роках

 

Керуючись п. 22. ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР  (із змінами та доповненнями), Великодедеркальська сільська рада

 

                                     В И Р І Ш И Л А:

 

1.    Затвердити Програму багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Великодедеркальської територіальної громади у 2023-2025 роках, що додається.

2.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

Сільський голова                                                                              Юрій ПАНАСЮК

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                Рішенням сесії

                                                                             Великодедеркальської

                                                               сільської ради

                                                                              від 22 грудня 2022р. № 

 

Програма

багатопрофільна стаціонарна  медична допомога населенню Великодедеркальської сільської територіальної громади

у 2023-2025 роках

 

1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Великодедеркальська сільська рада

2.

Розробник програми

Апарат Великодедеркальської сільської ради

4.

Учасники програми

Великодедеркальська сільська рада

Комунальне некомерційне підприємство Великодедеркальської сільської ради «Великодедеркальська комунальна лікарня»

Відділ фінансів Великодедеркальської сільської ради

5.

Термін реалізації програми

2023-2025 роки

6.

Перелік джерел фінансування, які беруть участь у виконанні програм

Сільський бюджет

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:

  5 750 000,00 грн

2. Загальні положення

           Здоров'я є головною цінністю, має важливе значення в житті кожної людини, надає можливість досягнути індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, головна умова стійкого економічного розвитку. Поряд із цим залишається низка питань, які потребують доопрацювання та вирішення. На території Великодедеркальської сільської територіальної громади  станом на 01.01.2022 р. проживає  6300 жителів. Поступово зменшується показник природного скорочення населення. Про те, на території Великодедеркальської сільської територіальної громади продовжує реєструватись висока захворюваність населення хворобами серцево-судинної системи, онкологічними захворюваннями, туберкульозом, що являється основними причинами смертності та інвалідності. На тлі несприятливих демографічних змін відбувається погіршення стану здоров'я населення з істотним підвищенням в усіх вікових групах рівнів захворюваності і поширеності хвороб, зокрема хронічних неінфекційних захворювань, включаючи хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, цукровий діабет та інші хвороби. Водночас, відмічається тенденція до погіршення стану здоров'я молоді, збільшення частоти соціально небезпечних хвороб, розладів психіки тощо. Враховуючи вищевикладене, є нагальна потреба у створенні Програми «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Великодедеркальської сільської територіальної  громади у 2023-25 роках» з розширеним спектром заходів, що стосуються покращення медичного обслуговування як дорослого, так і дитячого населення. Недостатнє фінансування галузі охорони здоров’я взагалі, в тому числі вторинної спеціалізованої медичної допомоги, застаріле медичне обладнання, недосконала матеріальна база, проблемне кадрове забезпечення призводять до низької доступності населення до якісної медичної допомоги, формального підходу до профілактики та диспансерної роботи.

3. Мета програми

            Метою Програми є збереження та зміцнення здоров’я населення громади, профілактики захворювань, подальшого зниження смертності та інвалідності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров’я.

4. Основні завдання Програми

 Пріоритетні напрямки діяльності щодо збереження здоров’я жителів Великодедеркальської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки:

 - Збереження  здоров'я громадян;

- Розвиток надання допомоги хворим, лікування та профілактика серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань;

- Здійснення заходів щодо розширення можливостей впровадження нових методів діагностики у роботі лабораторної служби Комунального некомерційного підприємства «Великодедеркальська комунальна  лікарня»;

- Підвищення якості надання невідкладної допомоги на базі відділення;

- Покращення медикаментозного та матеріально-технічного забезпечення КНП «Великодедеркальська комунальна  лікарня» .

- Забезпечення населення ефективними, безпечними та якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення;

 - Дооснащення сучасним обладнанням, апаратурою та витратними матеріалами структурних підрозділів КНП «Великодедеркальська комунальна лікарня».

 - Покращення стану здоров’я усіх категорій населення, зниження рівня смертності, захворюваності, стабілізація показників інвалідності.

- Покращення харчування хворих в стаціонарних відділеннях комунального підприємства.

- Зміцнення матеріально-технічної бази лікувальних закладів вторинного рівня за рахунок проведення капітальних та поточних ремонтів і придбання відповідного обладнання.

 - Створення сучасної системи інформаційного забезпечення в галузі охорони здоров’я району, забезпечення лікувальних закладів вторинного рівня необхідною оргтехнікою та сучасними комп’ютерними технологіями.

Термін виконання Програми: 2023-2025 роки.

5. Обсяг та джерела фінансування Програми

        Забезпечення виконання заходів Програми здійснюється за рахунок коштів НСЗУ, бюджету сільської територіальної громади та інших джерел, не заборонених законодавством. Обсяг фінансування Програми визначаються на 2023-2025 роки з урахуванням його можливостей у бюджетному році в межах асигнувань.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2023 рік

2024 рік

2025 рік

Усього витрат

Обсяг ресурсів, усього

1850000

1900000

2000000

5750000

Міський бюджет

1850000

1900000

2000000

5750000

Кошти небюджетних джерел

-

-

-

-

6. Заходи щодо виконання даної програми

-          Оплата заробітної плати та нарахування до неї

-          Оплата електроенергії

-          Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 

-          Послуги за користування медичною інформаційною системою

-          Встановлення програмного забезпечення

-          Послуги зв’язку та інтернету

-          Оплата продуктів харчування

-          Проведення повірки засобів вимірювальної техніки

7. Механізм управління та здійснення контролю за виконанням програми

       Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію з питань  фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

      Координація виконання Програми покладена на Комунальне некомерційне підприємство «Великодедеркальська комунальна лікарня».

8. Очікуванні результати

Виконання Програми дасть змогу:

- покращити стан здоров’я населення територіальної громади;

 - збільшити доступність сучасних медичних технологій, особливо вторинного рівня медичної допомоги, різних категорій населення;

- підвищити рівень поінформованості населення про профілактику виникнення та ранню діагностику серцево-судинних, гематологічних та онкологічних захворювань;

 - покращити якість діагностики захворювань у населення територіальної громади, в т.ч. онкологічних, інфекційних та інших.

- знизити рівень смертності населення працездатного віку;

- стабілізувати та досягти тенденції до зниження смертності від хронічних неінфекційних захворювань;

- знизити рівень госпіталізації у заклади охорони здоров’я;

 - зміцнити матеріально-технічну базу КНП «Великодедеркальська комунальна лікарня».

                                           9. Правові аспекти

     Правове врегулювання проведення заходів, спрямованих на реалізацію державної політики щодо зменшення втрат суспільства шляхом зниження смертності та інвалідності населення внаслідок неінфекційних захворювань, визначено: Конституцією України; Бюджетним кодексом України законами України: ''Про місцеві державні адміністрації'' від 09.04.1999 № 586-XIV ''Основи законодавства України про охорону здоров'я'' від 19.11.1992 № 2801- XII зі змінами; "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв" від 21.01.2010 №1824-VI; "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо забезпечення профілактики та лікування рідкісних (орфанних) захворювань" від 15.04.2014 №1213-УІІ; Закони України "Про Національну програму інформатизації"; Закон України "Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки" від 20.10.2014р. № 1708-VII розпорядженнями Кабінету Міністрів України: "Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми "Здоров'я-2020: український вимір" від 31.10.2011 № 1164-р; "Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми "Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів та розвитку системи реабілітації інвалідів" від 30.03.2011 № 245-р; наказів Міністерства охорони здоров’я України 4 "Про затвердження галузевої програми "Електронна система реєстрації та обміну медичною інформацією між закладами, установами і організаціями системи охорони здоров’я від 25.11.2008 № 675.

 

Секретар сільської ради                                                                    Валентина СВЯТИНЮК

 

 

 

 

                                      

                                                                       УКРАЇНА                                                    ПРОЕКТ       

ВЕЛИКОДЕДЕРКАЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьмого  скликання

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША  СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

від  22 грудня 2022 року                                                                                                           №

 

Про затвердження Програми

благоустрою населених пунктів

Великодедеркальської сільської

територіальної громади на  2023-2025 роки

 

Керуючись п. 22. ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР  (із змінами та доповненнями), Великодедеркальська сільська рада

 

                                     В И Р І Ш И Л А:

 

3.                      Затвердити Програму благоустрою населених пунктів Великодедеркальської сільської територіальної громади на  2023-2025 роки, що додається.

4.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

Сільський голова                      Юрій ПАНАСЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                              рішенням сесії

                                                                                             Великодедеркальської

                                                                                               сільської ради

                                                                                            від 22 грудня 2022 р.№

 

ПРОГРАМА

благоустрою населених пунктів Великодедеркальської сільської територіальної громади на  2023-2025 роки

 

1.      Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Великодедеркальська сільська рада

2.

Назва розпорядчого документа при розробленні Програми

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України.

Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

3.

Розробник Програми

Великодедеркальська сільська рада

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Відповідальні виконавці Програми

Великодедеркальська сільська рада

6.

Учасники Програми

Великодедеркальський ККП

7.

Термін реалізації Програми

2023-2025 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

бюджет Великодедеркальської сільської територіальної громади

9.

Орієнтований обсяг фінансування Програми

2 550 000, 00 грн

 

 

2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована програма

 

Благоустрій території громади – це комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення та озеленення території, а також ряд соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів із поліпшення мікроклімату, санітарного очищення  території населених пунктів громади.

Впродовж останніх років у громаді проводиться значна робота у сфері благоустрою, що включає прибирання території, поточний ремонт та обслуговування вуличного освітлення, ямковий та поточний ремонт тротуарів, доріг, площ, а також роботи щодо встановлення дорожніх знаків та їх утримання, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, облаштування зупинок, озеленення вулиць, утримання парків, скверів та кладовищ та інші роботи.

Проблеми утримання в належному стані території населених пунктів громади, їх озеленення, відновлення об`єктів благоустрою потребують подальшого комплексного вирішення.

 

3. Мета програми

 

Програма спрямована на забезпечення утримання в належному санітарному стані території громади (проїжджої частини, тротуарів, доріжок, малих архітектурних форм, парків, площ, меморіальних комплексів в парках та скверах), очищення та озеленення територій, санітарна очистка, раціональне використання та охорона об’єктів благоустрою, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, покращення безпеки та забезпечення громадського порядку в громадських місцях, місцях загального користування.

 

5.      Обсяги та джерела фінансування, строки виконання Програми

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів  бюджету Великодедеркальської сільської територіальної громади з урахуванням його можливостей у бюджетному році в межах асигнувань, передбачених на благоустрій населених пунктів.

                                                                                                                                              Гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2023 рік

2024 рік

2025 рік

Усього витрат

Обсяг ресурсів, усього

800000

850000

900000

2550000

Міський бюджет

800000

850000

900000

2550000

Кошти небюджетних джерел

-

-

-

-

 

 

 

 

 

5. Напрями діяльності та заходи Програми

 

Реалізація Програми буде здійснюватися шляхом виконання заходів, які дадуть змогу забезпечити комплексний благоустрій території громади та сприятливе для життєдіяльності людини середовища:

·                       утримання вулиць, тротуарів, мостів (підмітання території, прибирання та вивезення сміття та ін.);

·                       утримання технічних засобів дорожнього руху (дорожні знаки, оновлення старих знаків та встановлення нових та ін.);

·                       поточний ремонт дорожнього покриття вулиць та тротуарів;

·                       поточне утримання, поточний ремонт на об'єктах благоустрою зеленого господарства;                                                                                                          

·                       благоустрій і поточне утримання кладовищ;

·                       поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні;

·                       утримання площ та скверів;

·                       вивіз стихійних сміттєзвалищ;

·                       утримання вуличного освітлення (в т. ч. електроенергія) (поточне утримання, продовження робіт з реконструкції зовнішнього освітлення з застосуванням енергозберігаючих технологій).

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених в бюджеті Великодедеркальської сільської територіальної громади.

Координацію і відповідальність за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет сільської ради, який щорічно звітує перед депутатським корпусом сільської ради.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна депутатська комісія з питань  фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у даній Програмі.

 

 

Секретар сільської ради                                         Валентина СВЯТИНЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    ПРОЕКТ       

УКРАЇНА         

ВЕЛИКОДЕДЕРКАЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьмого  скликання

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША  СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

від  22 грудня 2022 року                                                                                                           №

 

Про затвердження Програми

соціального захисту населення

Великодедеркальської сільської

територіальної громади

на 2023-2025 роки

 

 Відповідно до п. 16 ч. І ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року №117 «Про Єдиний Державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», з метою недопущення зростання соціальної напруги в районі, пов’язаної з відсутністю компенсації на пільгове користування послугами зв’язку з державного бюджету керуючись  ст. ст. 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Великодедеркальська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

          1. Затвердити Програму соціального захисту населення Великодедеркальської сільської територіальної громади на 2023-2025  роки (далі Програма), згідно з додатком.

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

Сільський голова                                                                     Юрій ПАНАСЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                    рішенням сесії

                                                                                                    Великодедеркальської

                                                                                                    сільської ради

                                                                                                    від  22.12.2022р. №

 

 

Паспорт

 Програми соціального захисту населення Великодедеркальської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки

 

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Великодедеркальська сільська рада

2.

Розробник програми

Великодедеркальська сільська рада

3.

Співрозробники програми

 

-

4.

Відповідальний виконавець програми

Великодедеркальська сільська рада

5.

Учасники програми

 

Населення Великодедеркальської сільської ради

6.

Мета

Підвищення ефективності системи соціальної допомоги в громаді через посилення адресності при їх наданні та шляхом включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення їм гідного існування, вирішення проблем матеріально-технічного, соціально-побутового характеру, здійснення конкретних заходів, спрямованих на надання адресної підтримки незаможним верствам населення, надання соціально-правової, трудової та медичної реабілітації особам з обмеженими фізичними можливостями, залучення до співробітництва громадських організацій, поліпшення становища людей з різними вадами, підтримки військовослужбовців за контрактом, підтримки пільгових громадян до пам’ятних дат, організація відшкодування вартості пільг з оплати послуг зв’язку окремим категоріям громадян згідно чинного законодавства.

7.

Термін реалізації програми

 2023-2025 роки

 

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет Великодедеркальської сільської ради

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:

 

1526000,00  грн.

 

 

10.

Контроль за виконання (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням)

Комісія сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва

 

1.      Загальні положення.

Програма соціального захисту населення на 2023-2025 роки (далі – Програма) підготовлена відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні»,  «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», Указу Президії Верховної ради Української РСР від 29 березня 1990 року №8985-XI «Про оголошення дня 26 квітня «Днем Чорнобильської трагедії», Указу Президента України від 10 листопада 2006 року №945/2006 «Про  День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС», Указу Президента від 13 квітня 1999 року№374/99 «Про День працівника соціальної сфери», постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року №99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі, яка зобов’язалася поховати померлого» (зі змінами), а також керуючись Положенням про порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинились в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян.

 

2.      Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма.

Фінансово-економічна криза, відчутно позначилася на якості життя українців. Найбільше потерпають від бідності непрацездатні особи, особи з обмеженими фізичними можливостями. Вжиття системних заходів щодо підвищення якості життя незаможних верств населення та необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту, запобігання поглибленню бідності, на підставі виконання соціальних зобов’язань влади, дозволять реально підтримувати незаможні верстви населення громади, створити систему захисту населення від соціальних ризиків в умовах реформування соціальної сфери і підвищення якості життя, удосконалення законодавства з надання соціальних пільг та преференцій.

3.Мета Програми.

Мета Програми - суттєве підвищення ефективності системи соціальної допомоги в громаді через посилення адресності при її наданні та шляхом включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення їм гідного існування, вирішення проблем матеріального-технічного, соціально-побутового, культурно-масового характеру, здійснення конкретних заходів, спрямованих на надання адресної підтримки незаможним верствам населення, надання соціально-правової, трудової та медичної реабілітації особам з обмеженими фізичними можливостями, залучення до співробітництва громадських організацій, поліпшення становища людей з різними вадами, підтримки військовослужбовців за контрактом,  та на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми.

4.1. Категорія громадян, на яких поширюється дія Програми: незаможні верстви населення, а також люди, які опинилися в складних життєвих обставинах, важкохворі, військовослужбовці за контрактом, громадяни пільгових категорій.

4.2. Пріоритетні завдання:

4.2.1.  Надання одноразової фінансової допомоги мешканцям громади на лікування;

4.2.2. Допомога громадянам та сім’ям військовослужбовців, які опинилися в складних життєвих обставинах внаслідок пожежі, стихійного лиха, у зв’язку з проходженням служби в ЗСУ внаслідок введення воєнного стану в Україні та ін.;

4.2.3. Допомога на поховання  непрацюючих громадян без рідних (безхатченків) згідно понесених витрат, враховуючи мінімальні затрати на ритуальні послуги.;

4.2.4. Допомогу сім’ям загиблих військовослужбовців в зоні АТО/ООС;          

          4.2.5. Організація поховання громадян, військовослужбовців ЗСУ, членів роти охорони першого відділу Кременецького центру комплектування і соціальної підтримки та добровольчого формування Великодедеркальської сільської територіальної громади, що загинули/померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання одержаних під час захисту України від військової агресії російської федерації;

4.2.6. Надання одноразової грошової допомоги  на поховання члену сім’ї (особі, яка здійснила поховання) жителя (жительки) Великодедеркальської сільської територіальної громади, який (яка) брав(ла) безпосередню участь в здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (24.02.2022) у розмірі 20 тис. гривень.;

4.2.7. Допомога пільговим категоріям громадян до державних свят;

          4.2.8. Допомога військовослужбовцям за контрактом;

4.2.9. Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку.

4.3.  Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів сільського бюджету із залученням інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

4.4. Видатки на виконання заходів Програми щороку будуть передбачатися при формуванні показників сільського бюджету, виходячи з реальних можливостей.

4.5. З метою системного аналізу реалізації Програми проводитиметься щорічний моніторинг виконання передбачених заходів.

 

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

5.1. Виконання Програми забезпечується сільською радою за рахунок коштів сільського бюджету з урахуванням його можливостей у бюджетному році в межах асигнувань, передбачених на соціальний захист та соціальне забезпечення.

5.2. Виконання заходів Програми дасть змогу посилити соціальний захист населення та дозволить реально підтримати життєздатність найбільш вразливих мешканців громади.

 

6. Ресурсне забезпечення Програми                                                                                                                                                                                                               Гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2023 рік

2024 рік

2025 рік

Усього витрат

Обсяг ресурсів, усього

501000,00

510000,00

515000,00

1526000,00

Сільський бюджет

501000,00

510000,00

515000,00

1526000,00

Кошти небюджетних джерел

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     ПРОЕКТ       

УКРАЇНА         

ВЕЛИКОДЕДЕРКАЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьмого  скликання

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША  СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

від  22 грудня 2022 року                                                                                                           №

 

Про Програма розвитку культури

Великодедеркальської сільської ради

на 2023-2026 роки

 

Розглянувши відношення відділу освіти, сім’ї, молоді, спорту, культуру і туризму Великодедеркальської сільської ради від 12.12.2022 року № 864, відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму розвитку культури Великодедеркальської сільської ради на 2023-2026 роки (далі – Програма), що додається.

2. Відповідальним виконавцям Програми забезпечити виконання заходів. 

3. Відділу освіти сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради здійснювати координацію за проведенням заходів на які спрямована Програма.

4. Відділу фінансів Великодедеркальської сільської ради при формуванні бюджету сільської ради на 2023-2026 роки передбачати фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету.

5. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту та соціального захисту населення Великодедеркальської сільської ради.

 

 

Сільський голова                                                                  Юрій ПАНАСЮК

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії

Великодедеркальської сільської ради

від ___ ______ 2022 року № _______

 

Програма розвитку культури

Великодедеркальської сільської ради на 2023-2026 роки

 

І. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальсько сільської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про схвалення проекту Програми

розпорядження голови Великодедеркальської сільської ради від 06.12.2022 року № 135-од

3.

Розробник Програми

відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

4.

Відповідальний виконавець Програми

відділ освіти, сім’ї, молоді ,спорту, культури і туризму Великодедеркалсьько сільської ради

5.

Учасники Програми

відділу освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради; комунальний заклад «Центр культурних послуг» Великодедеркальської сільської ради; комунальний заклад «Публічна бібліотека Великодедеркальської сільської ради»

6.

Термін реалізації Програми

2023-2026 роки

Програма розрахована на чотири роки

7.

Основні напрямки Програми

збереження мережі закладів культури та кадрового потенціалу; надання якісних культурних послух для різних верств населення громади; відродження, збереження, популяризація та розвиток культурних традицій громади; естетичне та духовне виховання дітей та юнацтва, підтримка обдарованої молоді.

8.

 Орієнтовний обсяг фінансування Програми розвитку культури на 2023-2026 роки

 

місцевий бюджет (в межах кошторисних призначень на 2023-2026 роки), інші джерела не заборонені Законом України.

120000 гривень.

 

 

 

 

ІІ. Загальні положення

 

Місцева цільова програма розвитку культури на 2023-2026 роки базується на Конституції України, законах України «Про культуру», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної культурної спадщини» та передбачає вдосконалення реалізації державної політики у сфері культури, збереження та подальший розвиток культурного потенціалу в громаді, розвиток культурних традицій громади, збереження історичних та культурних цінностей, забезпечення доступності закладів культури для всіх верств населення, створення максимально сприятливих умов для творчого формування особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних проблем, відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв і обрядів, організацію змістовного дозвілля, масового відпочинку та культурного обслуговування населення.

Культурне обслуговування населення громади здійснюють: комунальний заклад «Центр культурних послуг» Великодедеркальської сільської ради з філіями та комунальний заклад «Публічна бібліотека Великодедеркальської сільської ради» з філіями.

Дана мережа закладів культури є оптимальною і при умові повноцінного функціонування, спроможна забезпечити потреби населення громади у культурному обслуговуванні.

 

ІІІ. Мета та основні завдання

 

Основною метою Програми є відродження, збереження та розвиток духовних здобутків, звичаїв та традицій українського народу, кращих традиційних цінностей нашого краю.

Досягнення цієї мети можливе за умови створення ефективних механізмів підтримки культурно-мистецької сфери, незалежно від форм власності, підпорядкування та правового статусу закладів культури, творчих колективів, об’єднань.

Розвиток культури базується на таких засадах:

-                     вдосконалення реалізації державної політики у сфері культури, збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури, недопущення перепрофілювання, реорганізації та ліквідації, поліпшення стану матеріально-технічної бази, підвищення ролі закладів культури в соціально-культурному житті;

-                     створення умов для функціонування мережі закладів культури, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення;

-                     відродження української та інших національних культур, мов, збереження культурних традицій громади;

-                     створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості, популяризація кращих мистецьких надбань громади, проведення різноманітних культурних проектів, фестивалів та конкурсів, розвиток народної творчості та популяризація національних звичаїв і обрядів;

-                     естетичне та духовне виховання дітей та юнацтва, підтримка обдарованої молоді;

-                      розширення бібліотечно-інформаційних послуг бібліотек громади;

-                     охорона, збереження культурної спадщини (рухомих та нерухомих пам’яток і цінностей), як основи національної культури, турбота про подальший розвиток традиційних культур та етносів, які населяють громаду.

            Викладені вище концептуальні основи та завдання визначають характер  Програми розвитку культури на 2023-2026 роки (надалі – Програма). На цих засадах ґрунтуватимуться підпрограми розвитку культури у селах громади.

 

ІV. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма, обґрунтування необхідності її розв'язання

 

Аналіз діяльності соціально-культурної сфери Великодедеркальської громади свідчить про те, що, не зважаючи на складні економічні умови, вдалося зберегти мережу закладів культури, забезпечити підтримку аматорського мистецтва, художньої творчості. В громаді станом на 01.12.2022 року функціонує:

- комунальний заклад «Центр культурних послуг» Великодедеркальської сільської ради з філіями: Великозагайцівська філія; Матвіївська філія; Темногаєцька філія; Садківська філія; Малодедеркальська філія; Вовківська філія; Радошівська філія; Шкроботівська філія; Мізюринська філія;

- комунальний заклад «Публічна бібліотека Великодедеркальської сільської ради» з філіями, а саме: бібліотека-філія с. Шкроботівка, бібліотека-філія с. Радошівка, бібліотека-філія с. Садки, бібліотека-філія с. Вовківці, бібліотека-філія с. Темногайці, бібліотека-філія с. Матвіївці, бібліотека-філія               с. Великі Загайці. Крім того, в клубних закладах громади функціонує 10 клубних формувань, в яких налічується 65 учасників.

Основне завдання культурної спільноти - зберегти і продовжити надбані віками культурні, моральні і духовні цінності та адаптувати їх тривалість в нових умовах, а також створювати сприятливі умови для розвитку нових видів, жанрів, способів і засобів творення культурного продукту, без яких громада, кожна окрема людина не можуть мати перспективи. Є чимало різного роду і різного обсягу проблем щодо функціонування та підтримки аматорського мистецтва, забезпечення музичними інструментами, звукопідсилюючою апаратурою та мультимедійним обладнанням. Також слід врахувати, що фінансових затрат виникають для  нагородження та відзначення учасників та переможців різних конкурсів, змагань, оглядів, фестивалів тощо. Бібліотеки громади потребують не тільки поповнення фондів новими надходженнями, а й запровадження сучасних технологій. Вищезазначені проблеми можливо вирішити за умови ефективної підтримки з боку Великодедеркальської сільської ради та виділення коштів на Програму розвитку культури на 2023-2026 роки. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми покладається на відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради. Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради  щороку, у лютому наступного року, інформує виконавчий комітет Великодедеркальської сільської ради про хід реалізації Програми. Програма реалізується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування, які не заборонені чинним законодавством України.

 

V. Основні заходи щодо реалізації Програми

 

- надання цільової фінансової підтримки закладам культури щодо проведення культурно-мистецьких масових заходів та участі у фестивалях, оглядах, конкурсах різних рівнів;

- відзначення та нагородження мешканців громади, кращих представників трудових колективів установ; закладів, організацій, що функціонують на території громади;

- підтримки та популяризації творчих ініціатив, ідей та проектів працівників культури, активістів та діячів, що впливають на сферу культури та охорони культурної спадщини;

- реалізації творчих здібностей та задоволення культурних потреб мешканців громади різних вікових категорій;

- запровадження інноваційних та креативних форм діяльності у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини;

- охорона, збереження та використання культурної спадщини як складової національного культурного надбання;

-                     новорічні заходи для різних категорій населення (відкриття  ялинки, новорічні вистави);

-                     проведення та організація місцевих конкурсів, нагородження їх переможців;

-                     відзначення визначних та ювілейних дат;

-                     проведення основних заходів на території громади та старостинських округах.

 

VI. Фінансування Програми

 

Фінансове забезпечення Програми має здійснюватися на основі поступової реалізації положень, що їх визначено основами законодавства «Про культуру», в концептуальних напрямах діяльності органів виконавчої влади, щодо розвитку культури, наказами Міністерства культури і туризму України, розпорядженнями сільського голови.

Основним джерелом фінансування Програми є кошти місцевого бюджету, передбачені на реалізацію її заходів, відповідно до плану фінансового забезпечення виконання заходів Програми на рік та кошти інших джерел фінансування, які не заборонені чинним законодавством України.

 

 

VІI. Очікувані результати виконання Програми

 

Реалізація Програми сприяє:

-                     підвищенню ролі культури та духовності у суспільному житті;

-                     поліпшенню культурного обслуговування населення;

-                     покращенню матеріально-технічної бази закладів культури;

-                     підвищенню професійного рівня працівників;

-                     відродженню народних звичаїв та обрядів;

-                     збереженню матеріальної і нематеріальної культурної спадщини;

-                     забезпеченню соціального захисту працівників культурної сфери.

 

IІ . Перелік заходів та орієнтовний обсяг фінансування Програми розвитку культури на 2023 - 2026 роки

 

№ зп

Найменування заходів

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн

 

 

Загальний

обсяг

2023

2024

2025

2026

1.

Проведення культурно-мистецьких масових заходів, пов’язаних із відзначенням державних, календарних, народознавчих професійних та місцевих свят, ювілейних дат тощо

місцевий бюджет

(в межах кошторисних призначень)

30000

30000

30000

30000

2.

Здійснення заходів щодо охорони культурної спадщини, увічнення подій, пов’язаних з визначними та ювілейними подіями, датами

місцевий бюджет

(в межах кошторисних призначень)

-

-

-

-

3.

Забезпечення діяльності комунального закладу «Публічна бібліотека Великодедеркальської сільської ради»

місцевий бюджет

(в межах кошторисних призначень)

-

-

-

-

4.

Забезпечення

діяльності комунального закладу «Центр культурних послуг» Великодедеркальської сільської ради

місцевий бюджет

(в межах кошторисних призначень)

-

-

-

-

 

Всього:

 

З них:

Місцевий бюджет

Інші види фінансування

місцевий бюджет

(в межах кошторисних призначень)

30000

30000

30000

30000

 

 

ІX. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координацію заходів, спрямованих на виконання Програми та методичне забезпечення здійснює відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради.

Безпосереднім виконавцем заходів Програми є відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради, комунальний заклад «Центр культурних послуг» Великодедеркальської сільської ради, комунальний заклад «Публічна бібліотека Великодедеркальської сільської ради».

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради забезпечує координацію виконання заходів програми та про проведену роботу інформує Великодедеркальську сільську раду щороку до 10 липня впродовж терміну дії програми.

 

 

 

Секретар сільської ради                                               Валентина СВЯТИНЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 ПРОЕКТ       

УКРАЇНА

ВЕЛИКОДЕДЕРКАЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

Від 22 грудня 2022 року                                                                                      

 

Про затвердження пільгових категорій та

внесення змін до Положення про порядок оплати

та надання пільг по оплаті за навчання у комунальній

установі «Великодедеркальська мистецька

школа»

 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України                                                  від 25 березня 1997 року № 260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши відношення відділу освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради від 13.07.2022 року № 487, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1.    Затвердити перелік пільгових категорій дітей Великодедеркальської мистецької школи (додаток 1).

            2.   Затвердити щомісячний розмір плати за навчання в комунальній установі “Великодедеркальська мистецька школа” (додаток 2)

3.    Затвердити Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання у комунальній установі «Великодедеркальська мистецька школа» в довій редакції (додаток 3).

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення сесії Великодедеркальської сільської ради від 10 серпня 2022 року № 1274 «Про затвердження пільгових категорій та внесення змін до Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання у комунальній установі «Великодедеркальська мистецька школа» на 2022-2023 навчальний рік».

5. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії сільської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту та соціального захисту населення Великодедеркальської сільської ради.

 

 

 

Сільський голова                                                                       Юрій ПАНАСЮК

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                           Рішенням сесії Великодедеркальської

                                                                                           сільської ради від 22.12.2022р. №

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання

у комунальній установі «Великодедеркальська мистецька школа» Великодедеркальської сільської ради

1. Загальні положення.

1.1. Положення про встановлення розміру плати за навчання у комунальній установі “ Великодедеркальська мистецька школа ” Великодедеркальської сільської ради (далі – Положення) визначає механізм встановлення розміру плати за навчання у комунальній установі ‘’Великодедеркальська  мистецька школа’’ Великодедеркальської сільської ради (далі – навчальному закладі), що зазначені в пункті 6 Переліку типів позашкільних навчальних закладів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2001 №433.

1.2. Це Положення затверджує порядок внесення, використання  плати за навчання, встановлення пільг по оплаті за навчання визначеним категоріям учнів, а також розміри  плати за навчання  у навчальному закладі по таких видах мистецтв:

-фортепіано;

-струнно-смичкові інструменти (скрипка);

-народні інструменти (баян, акордеон, гітара, бандура, сопілка);

-духові та ударні інструменти;

-хореографія;

-образотворче мистецтво;

 

1.3. Положення розроблене у відповідності до Бюджетного кодексу України, ст.14 Закону України “Про освіту”,ст.26 Закону України “Про позашкільну освіту”, враховуючи постанови Кабінету Міністрів України від 06.07.1992 р. №374”Про оплату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей”, постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 р. №260 “Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання”, наказу Міністерства культури  України від 09.08.2018 року №686 “Про затвердження Положення про мистецьку школу”, та інших нормативно-правових актів.

1.4.Розмір плати за навчання погоджується  щорічно  Великодедеркальською сільською радою до початку навчального року, за поданням директора навчального закладу.

1.5. Директор   школи   встановлює  розміри   плати   та   доводить  їх  до відома батьків.

1.6. Визначення    розміру     плати     за    навчання    здійснюється    на   засадах диференційованого  підходу   залежно  від  престижності  навчання  за  кожною групою музичних інструментів та  кожним  напрямком  окремо,  з  урахуванням специфіки закладу.

 

 

2. Порядок внесення плати за навчання в навчальному закладі.

 

2.1.Плата за навчання вноситься протягом дев’яти місяців навчального року щомісячно до 15 числа поточного місяця. Учні, батьки яких своєчасно не внесли плату за навчання, до занять не допускаються, а при систематичному порушенні строку (більше двох місяців) можуть бути виключені з навчального закладу. Стягнення заборгованості по платі за навчання вирішується дирекцією в порядку, передбаченому чинним законодавством.

2.2. Плата за навчання вноситься у безготівковій формі на розрахунковий рахунок навчального закладу і відноситься до власних надходжень.

2.3. За поновлення навчання учня у школі встановлюється разова плата в однократному розмірі  вартості навчання на відповідному напрямку за весь період навчального року.

3. Пільги при оплаті за навчання.

3.1.Перелік документів для застосування пільг, термін їх подання та періодичність їх поновлення доводиться до відома батьків дирекцією навчального закладу (перелік документів додається).

3.2.Пільги надаються на підставі поданих батьками або особами, що їх замінюють, пакету документів, затверджених цим Положенням, відповідно до статусу, що дає право на пільги. Пільги по оплаті встановлюються з 1 числа  того місяця, до 15 числа якого батьки учня подали письмову заяву  та необхідні документи.  що свідчать про можливість встановлення пільг.

3.3.При поданні батьками документів на встановлення пільг після 15 числа, оплата за відповідний місяць стягується в повному розмірі. 

3.4.Згідно із Законом України “Про позашкільну освіту” та враховуючи  соціальний та матеріальний стан батьків, діти яких навчаються, надаються пільги таким категоріям дітей:

3.4.1. Звільняються від оплати за навчання на 100%

-  діти-інваліди, яким не протипоказане навчання в мистецьких школах                      (за висновками медичної комісії);

-

-

  діти сироти;

  діти з багатодітних сімей;

-

  діти позбавлені батьківського піклуванн;

-     діти із малозабезпечених сімей;

-   діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті                        10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

3.4.2. Зменшується оплата за навчання на 50%;

-     діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-24 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

-     дітям батьків, які є інвалідами 1 і 2 групи;

-     дітям, які навчаються грі на двох або більше  напрямках  мистецької  освіти, за один встановлюється плата в розмірі 100%, за інші –50%. за вибором батьків.

 

-     дітям сімей, з яких навчається  двоє  дітей: за  одну  дитину  100%,  за  другу 50%, незалежно від того, навчаються вони в одній  чи різних мистецьких школах;

-   діти, з числа внутрішньо переміщених осіб, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

3.5. За поданням керівника навчального закладу виконавчий комітет Великодедеркальської сільської ради має право встановлювати додаткові пільги з плати за навчання.

3.6. В усіх випадках при наданні пільг учням, директор навчального закладу має враховувати, що дані пільги надаються учням, які успішно навчаються, мають зразкову поведінку і систематично відвідують уроки, передбачені навчальним планом. При неуспішності учня чи порушенні учнівської дисципліни директору надається право скасовувати встановлені пільги.

3.7. В разі хвороби учня протягом двох місяців і більше при наданні підтверджуючих документів лікувального закладу та заяви батьків, за перший місяць оплачувати 100%, за наступні 50%.

3.8. При наявності медичної довідки про звільнення дитини від фізичного навантаження протягом одного або більше місяців батьківська оплата за даний період встановлюється у розмірі 50% від встановленої вартості за навчання за фахом;

3.9. За погодженням з виконавчим комітетом Великодедеркальської сільської ради директору навчального закладу надається право звільняти від оплати за навчання особливо обдарованих дітей але не більше 2% від чисельності учнів навчального закладу.

3.10. Викладачі, класні керівники, керівники дитячих колективів, зобов'язані ретельно вести облік пільговиків і на кожній педагогічній раді доповідають про стан з пільгами в класах та творчих колективах мистецької школи.

 

 

4. Планування та використання доходів від плати за навчання в Великодедеркальській мистецькій школі

 

 

4.1. Облік видатків та надходжень плати за навчання та контроль покладається на централізовану бухгалтерію відділу освіти, сім'ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради;

4.2. Плата за навчання зараховується до власних надходжень (спецрахунку) школи і спрямовується на виконання навчальних планів, матеріальні витрати, пов'язані з навчально-виховною роботою, оплату праці, матеріального

стимулювання працівників, зміцнення матеріально-технічної бази закладу, соціальний захист трудового колективу;

 

 

 

5. Прикінцеві положення.

 

 

4.2. Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися відповідно до нормативно-правових актів України, що регламентують дане питання.

 

 

Директор Великодедеркальської                                                               Л. О. ДРАГУНОВ

мистецької школи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

до Положення про встановлення

                     розміру плати за навчання у комунальній установі

“Великодедеркальська мистецька школа”

Великодедеркальської сільської ради

 

ПЕРЕЛІК

документів, необхідних для отримання пільг з плати за навчання у комунальній установі “Великодедеркальська мистецька школа”

Венликодедеркальської сільської ради.

 

Перелік документів для отримання пільг та додаткових пільг з плати за навчання згідно Закону України “Про позашкільну освіту”

1)Для безкоштовного навчання згідно із Законом України “Про позашкільну освіту”

      1. Для дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського  піклування:

а) свідоцтво про народження дитини, (копія);

б) довідка про склад сім’ї (форма Ф3)

в) рішення про призначення опіки чи піклування, (копія);

г) заява опікуна;

  1. Для дітей з багатодітних сімей:

а) свідоцтво про народження кожної дитини (копія);

б) довідка про склад сім’ї (Форма Ф3);

в) посвідчення  дитини  з  багатодітної   сім’ї. (у  разі   відсутності  посвідчення-довідка сільської ради  за  місцем  проживання  дитини, що  підтверджує  статус дитини з багатодітної сім’ї) (копія);

г) заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

     3. Для дітей з малозабезпечених сімей:

а) свідоцтво про народження дитини, (копія);

б) довідка про склад сім’ї (форма Ф3)

в) довідка органу соціального захисту про призначення допомоги малозабезпеченій сім’ї відповідного терміну дії (оригінал та копія);

г) заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

      4. Для дітей з інвалідністю:

а) свідоцтво про народження дитини, (копія);

б) довідка про склад сім’ї (форма Ф3)

в) довідка про інвалідність (копія);

г) заява батька чи матері  або особи, яка їх замінює;

д) медична довідка про те, що дитина може навчатися за обраним фахом;

      5. Для дітей загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

а) свідоцтво про народження, (копія);

б) довідка про склад сім’ї (форма Ф3);

г) заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

д) документ, що підтверджує факт та причину загибелі батька чи матері (копія).

      6. Дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-24 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»:

а) свідоцтво про народження, (копія);

б) довідка про склад сім’ї (форма Ф3)

в) посвідчення учасника бойових дій або документ з центру комплектування чи військової частини батька чи матері, (копія).

       7. Дітям батьків, які є інвалідами 1 і 2 групи:

а) свідоцтво про народження дитини, (копія);

б) довідка про склад сім’ї (форма Ф3)

в) довідка МСЕК про встановлення інвалідності батькові чи матері (копія);

г) заява батька чи матері  або особи, яка їх замінює;

       8. Для дітей, які навчаються на двох і більше напрямках мистецької освіти:

а) свідоцтво про народження дитини, (копія);

б) довідка про склад сім’ї (форма Ф3)

в) заява батька чи матері  або особи, яка їх замінює;

       9. Для дітей  сімей, з яких навчається двоє дітей:

а) свідоцтво про народження дитини, (копія);

б) довідка про склад сім’ї (форма Ф3)

в) заява батька чи матері  або особи, яка їх замінює;

       10. Для дітей, з числа внутрішньо переміщених осіб, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів:

а) свідоцтво про народження дитини (копія);

б) довідка про встановлення статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

в) заява батька чи матері  або особи, яка їх замінює.

 

Директор мистецької                                                           Л. О. ДРАГУНОВ

школи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

до рішення Великодедеркальської

сільської ради

від “____” серпня ________ року.

 

Щомісячний розмір плати за навчання

в комунальній установі “Великодедеркальська мистецька школа”

 

Щомісячний розмір батьківської плати за навчання в комунальній установі “Великодедеркальська мистецька школа” на 2022-2023 навчальний рік згідно переліку діючих класів в таких розмірах:

 

Найменування напрямків мистецької  освіти, (музичний інструменти)

 

Розмір плати

(грн./міс.)

 

Фортепіано

150,00 грн.

Народні інструменти, (гітара)

150,00 грн.

Хореографія

150,00 грн.

Образотворче мистецтво

150,00 грн.

Струнно-смичкові інструменти (скрипка)

150,00 грн.

Духові та ударні інструменти.

150,00 грн.

Народні інструменти (баян, акордеон)

150,00 грн.

 

Директор мистецької школи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             ПРОЕКТ       

УКРАЇНА

ВЕЛИКОДЕДЕРКАЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

Від   грудня 2022 року                                                                                            № 

 

 

Про створення піклувальної (наглядової)

ради закладів освіти Великодедеркальської

сільської ради та затвердження положення

про піклувальну раду закладів освіти

Великодедеркальської сільської ради

 

   Розглянувши відношення відділу освіти, сім’ї, молоді, спорту, культуру і туризму Великодедеркальської сільської ради від 12.12.2022 року № 864, керуючись ст. 29 Закону України «Про освіту», ст. 41 Закону України                   «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпеченню сприятливих умов ефективної роботи навчальних закладів освіти, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.                  Затвердити Положення про піклувальну (наглядову) раду закладів освіти Великодедеркальської сільської ради (додається).

2.                  Відділу освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради забезпечити організаційні заходи по створенню піклувальної (наглядової) ради закладів освіти Великодедеркальської сільської ради згідно вимог чинного законодавства України.

3. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту та соціального захисту населення Великодедеркальської сільської ради.

 

 

Сільський голова                                                                                              Юрій ПАНАСЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії

Великодедеркальської сільської ради

від ___ ______ 2022 року № _______

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про піклувальну (наглядову) раду закладів освіти

Великодедеркальської сільської ради

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Піклувальна (наглядова) рада закладів освіти Великодедеркальської сільської ради (далі - Рада) – це колегіальний орган, який формується з представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпеченню сприятливих умов ефективної роботи навчального закладу освіти.

1.2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», положеннями, іншими нормативними та правовими актами, що регулюють діяльність закладів системи загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, спеціальними законами, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

 

  1. МЕТА, ЗАВДАННЯ І ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ

ПІКЛУВАЛЬНОЇ (НАГЛЯДОВОЇ) РАДИ

 

2.1. Метою діяльності Ради є сприяння забезпечення доступності загальної, середньої, дошкільної та позашкільної освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання та виховання.

2.2. Основними завданнями  Ради є сприяння вирішенню перспективних завдань розвитку навчальних закладів, залученню фінансових ресурсів для забезпечення їх діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладів освіти з органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

2.3.            Піклувальна (наглядова) рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, поєднання інтересів особи, суспільства;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- законності, гласності.

 

3.         СТВОРЕННЯ ПІКЛУВАЛЬНОЇ (НАГЛЯДОВОЇ) РАДИ

ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

3.1. Піклувальна (наглядова) рада створюється і припиняє свою діяльність за рішенням Великодедеркальської сільської ради відповідно до чинного законодавства України і діє відповідно до Положення про неї.

3.2. Рада створюється при закладах освіти, якщо статутними документами це передбачено.

3.3. Положення про Раду затверджується рішенням Великодедеркальської сільської ради.

3.4. Піклувальна (наглядова) рада формується в складі 5-15 осіб з числа депутатів Великодедеркальської сільської ради, працівників підприємств, установ, закладів, організацій, окремих жителів громади.

3.5. До складу Ради закладу освіти не можуть входити здобувачі освіти та працівники освітніх закладів.

3.6. Члени Ради обираються на загальних батьківських зборах закладу освіти шляхом голосування простою більшістю голосів.

3.7. Члени Ради працюють на громадських засадах.

3.8. Термін повноважень членів Ради становить 3 роки.

3.9. У випадках, коли протягом терміну повноважень хтось із членів піклувальної (наглядової) ради вибуває, на його місце обирається інша особа.

3.10. Очолює Раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної (наглядової) ради. З числа членів піклувальної (наглядової) ради також обираються заступник та секретар.

3.11. Голова ради:

- скликає і координує роботу піклувальної (наглядової) ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної (наглядової) ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів.

Голова піклувальної (наглядової) ради має право делегувати свої повноваження заступнику, секретарю або членам піклувальної (наглядової) ради.

3.12. Напрям діяльності Ради визначається з урахуванням пропозицій засновника закладів освіти. Основною формою роботи Ради є її засідання.

3.13. Робота піклувальної (наглядової) ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше, ніж чотири рази на рік. Засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше членів. Засідання піклувальної (наглядової) ради є правомочними, якщо на них присутні не менше двох третин її затвердженого складу. Рішення піклувальної (наглядової) ради приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови піклувальної (наглядової) ради є визначальним. Рішення піклувальної (наглядової) ради оформлюються протоколом її засідання, який підписують головуючий на засіданні та секретар.

3.14. Піклувальна (наглядова) рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди, офіційні веб-сайти тощо.

3.15. Рішення піклувальної (наглядової) ради в 7-денний термін доводяться до відома засновника закладів освіти, відділу освіти, керівників та колективу закладів освіти, батьків, громадськості.

3.16. Не допускається втручання членів піклувальної (наглядової) ради в освітній процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника закладу.

 

4. ПРАВА ПІКЛУВАЛЬНОЇ (НАГЛЯДОВОЇ) РАДИ

 

4.1. Піклувальна (наглядова) рада має право:

- розробляти пропозиції до стратегії та перспективного розвитку закладу освіти та аналізувати стан їх виконання;

- сприяти залученню додаткових джерел фінансування закладів освіти, що не заборонені законом;

- аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника;

- проводити моніторинг виконання кошторису закладу освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу освіти, та у разі потреби пропозиції надаються до відділу освіти Великодедеркальської сільської ради;

- може вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення керівника закладу освіти або притягнення його до дисциплінарної відповідальності з підстав, визначених законом;

- брати участь в розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи закладів освіти, з метою їх вирішення у встановленому порядку;

- здійснювати інші права, визначені установчими документами закладу освіти.

4.2. Члени піклувальної (наглядової) ради закладів освіти мають право брати участь у роботі колегіальних органів закладів освіти з правом дорадчого голосу.

 

 

Секретар сільської ради                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      ПРОЕКТ       

УКРАЇНА

ВЕЛИКОДЕДЕРКАЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

Від   грудня 2022 року                                                                                            № 

 

 

Про Програму національно-патріотичного

виховання дітей та молоді

Великодедеркальської сільської ради

на 2023-2026 року

 

Розглянувши відношення відділу освіти, сім’ї, молоді, спорту, культуру і туризму Великодедеркальської сільської ради від 12.12.2022 року № 864, враховуючи рекомендації постійної комісії Великодедеркальської сільської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту та соціального захисту населення, відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з  метою створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді Великодедеркальської сільської ради на 2023-2026 роки                             (далі – Програма), що додається.

2. Відповідальним виконавцям забезпечити виконання заходів програми.

3. Відділу фінансів Великодедеркальської сільської ради при формуванні бюджету сільської ради на 2023-2026 роки передбачати фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету.

4. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту та соціального захисту населення Великодедеркальської сільської ради.

 

 

Сільський голова                                                                       Юрій ПАНАСЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії

Великодедеркальської сільської ради

від ___ ______ 2022 року № _______

 

Програми національно-патріотичного виховання

дітей та молоді Великодедеркальської сільської ради

на 2023-2026 роки

 

І. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про схвалення проекту Програми

розпорядження голови Великодедеркальської сільської ради від 06.12.2022 року № 135-од

3.

Розробник Програми

відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

4.

Відповідальний виконавець Програми

відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркалсьької сільської ради

5.

Учасники Програми

відділу освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради, комунальний заклад «Центр культурних послуг» Великодедеркальської сільської ради

6.

Термін реалізації Програми

2023-2026 роки

Програма розрахована на чотири роки

7.

Основні напрямки Програми

забезпечення державної політики у сфері національно-патріотичного виховання

8.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми на 2023-2026 роки

 

місцевий бюджет (в межах кошторисних призначень на                 2023-2026 роки), інші джерела не заборонені Законом України.

 

 

 

 

 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

В Україні національно-патріотичне виховання дітей та молоді сьогодні є  одним із пріоритетних напрямів діяльності держави та суспільства щодо розвитку громадянина як високоморальної особистості, яка плекає українські традиції, духовні цінності, володіє відповідними знаннями, вміннями та навичками, здатна реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства, сповідує європейські цінності, готова до виконання обов’язку із захисту Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України та рідного краю.

Актуальність національно-патріотичного виховання громадян зумовлюється необхідністю консолідації та розвитку суспільства, сучасними викликами, що стоять перед Україною і вимагають постійного вдосконалення системи національно-патріотичного виховання.

Варто відмітити, що за останні п’ять років національно-патріотичне виховання дедалі більше набуває характеру системної і цілеспрямованої діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, закладів освіти, організацій громадянського суспільства, громадян з формування у людини і громадянина високої національно-патріотичної свідомості, почуття відданості своїй Українській державі.

За роки реалізації ця програма продемонструвала як певні здобутки, так і дозволила виявити слабкі сторони та проблемні питання, що потребують пошуку нових шляхів вирішення.

Саме у сфері національно-патріотичного виховання потрібно будувати планомірну, послідовну, довготривалу роботу, яка передусім повинна представляти собою систему виховання дітей та молоді, починаючи з рівня дошкільної освіти, але з обов’язковим поєднанням та впровадженням міжгалузевої співпраці.

Формуючи пріоритети та напрямки нової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Великодедеркальської сільської ради, необхідно визначити основні ключові проблеми галузі та причини їх виникнення як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях.

До проблем, що потребують розв’язання, можна віднести:

- несистемний характер заходів з формування активної громадянської позиції для утвердження національної ідентичності громадян на основі духовних цінностей Українського народу, національної самобутності;

- наявність у суспільній свідомості, особливо молодого покоління, розбіжностей про історичне минуле нації, що створює підґрунтя для просування несумісних із незалежністю держави місцевих ідентичностей та мовних конфліктів;

- недостатня поінформованість та зацікавленість молоді про історичні факти героїчної боротьби та визволення від поневолення Українського народу і здобуття незалежності України, у тому числі на прикладах історичних фактів рідного краю;

- наявні наслідки деструктивного впливу на українське суспільство імперського, колоніального і комуністичного тоталітарного режимів;

- відсутність цілісного національного мовно-культурного простору, стійкості його до зовнішнього втручання та сталої роботи з розвитку української мови, особливо на соціально-побутовому неформальному рівні;

- наявний вплив держави-агресора в інформаційній, освітній, культурній сфері України, вплив проросійської пропаганди та відсутність достатньої кількості навчальних заходів щодо її протидії;

- відсутність належної та достатньої інформаційно-просвітницької політики щодо національно-патріотичного виховання;

- низький рівень свідомості та готовності громадян з числа молоді до захисту територіальної цілісності та незалежності України в цілому та рідного краю зокрема;

- недостатня кількість інститутів громадянського суспільства у сфері національно-патріотичного виховання;

- відсутність відпрацьованої системи підготовки та перепідготовки фахівців у сфері національно-патріотичного виховання, насамперед з числа учителів захисту України. Низький рівень залучення до виховного процесу військовослужбовців, в першу чергу з числа демобілізованих учасників ООС (АТО).

Відтак, існує нагальна потреба вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді, надання цьому вкрай важливому процесу системності.

Тому першочерговою задачею, на виконання якої має бути спрямована дана програма, має стати налагодження механізму скоординованої систематичної співпраці як відповідних державних структур, так і, безумовно, ініціативних груп та створення належного методологічного підґрунтя для якісного розвитку, удосконалення системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Великодедеркальській сільській раді. Максимальну увагу при цьому слід приділяти роботі закладів освіти які, починаючи з дошкільного віку, повинні формувати у підростаючого покоління сталу національно орієнтовану систему цінностей.

 

ІІІ. Мета Програми

 

Метою Програми є удосконалення та розвиток в Великодедеркальській сільській раді системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді, забезпечення дієвої міжгалузевої  взаємодії усіх учасників процесу національно-патріотичного виховання, спрямованої на формування та утвердження української громадянської ідентичності на основі єдиних суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність) і загальнолюдських цінностей, принципів любові і гордості за власну державу та рідний край, її історію, мову, здобутки та досягнення.

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

 

Цілісна загальнодержавна та регіональна політика національно-патріотичного виховання повинна набути характеру системної і цілеспрямованої діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, закладів освіти, інститутів громадянського суспільства для формування у населення України української громадянської ідентичності, високої національно-патріотичної свідомості, почуття відданості своїй Українській державі.

В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідеї зміцнення української державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства, формування патріотизму та утвердження національних цінностей.

Водночас важливою складовою національно-патріотичного виховання має стати поширення інформації про досягнення наших співвітчизників та їх внесок у скарбницю світової цивілізації, зокрема у сферах освіти, науки, культури, мистецтва, спорту.

Для досягнення мети Програми необхідним є виконання ряду першочергових завдань, а саме:

1.    Налагодження механізму скоординованої систематичної співпраці як відповідних державних структур, так і, безумовно ініціативних груп.

2.    Створення належного методологічного підґрунтя для якісного розвитку, удосконалення системи національно – патріотичного виховання дітей та молоді у Великодедеркальській сільській раді.

3.     Застосування, як основного, принципу делегування повноважень та управлінських рішень від органів влади до інститутів громадянського суспільства, створюючи,  при цьому конкурентоспроможне середовище для останніх.

4.    Підтримка та популяризація регіональних інноваційних підходів, кращих практик та дієвих форм роботи з дітьми та молоддю у напрямку національно-патріотичного виховання.

Шляхами та засобами виконання зазначених завдань є наступні:

1. Впровадження заходів, спрямованих на підвищення рівня національно-патріотичного виховання молоді, шляхом як урізноманітнення форм та методів роботи, так і підвищення рівня професійності кола тих осіб, якими забезпечується зазначений виховний процес.

2. Вивчення та впровадження в дію кращих, як регіональних, так і Всеукраїнських практик національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

3. Проведення заходів, спрямованих на підвищення кваліфікаційного рівня та підготовку спеціалістів, що опікуються питанням національно-патріотичного виховання дітей та молоді в закладах загальної середньої та позашкільної освіти, оздоровчих таборах тощо.

4. Інформування населення шляхом розробки та видання відповідних інформаційно-методичних матеріалів, щодо нових підходів, розвитку системи національно-патріотичного виховання.

              З метою ефективного втілення у практику зазначених шляхів реалізації Програми та її ресурсного забезпечення визначено основні пріоритети, напрямки та механізми реалізації та впровадження національно – патріотичного виховання дітей та молоді:

1. Військово-патріотичне виховання – здійснення заходів, спрямованих на формування у громадян готовності до захисту України, громадського сприяння безпеці та обороні України та підвищення престижу військової служби.

2. Формування української громадянської ідентичності — здійснення заходів, спрямованих на впровадження та утвердження суспільно-державних (національних) цінностей, розвитку громадянської ідентичності населення України.

3. Формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання — здійснення заходів, спрямованих на розвиток цілісної системи національно-патріотичного виховання, формування моделі історичної пам’яті, забезпечення інформаційного супроводу та формування якісного контенту національно-патріотичної спрямованості.

Процес виконання Програми передбачає здійснення комплексу експертно-аналітичних, організаційних, впроваджувальних і підсумкових оціночних заходів із застосуванням принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

З метою ефективного розвитку зазначених пріоритетів Програми важливим є дотримання принципів прозорості, відкритості, доступності (у тому числі щодо використання фінансових ресурсів), делегування повноважень та створення конкурентоспроможного середовища.

 

V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

 

У програмі визначаються загальні принципи, головні напрями й основний зміст перспективних заходів щодо національно-патріотичного виховання.

Програма окреслює пріоритетні напрями діяльності державних структур та інститутів громадянського суспільства; визначає орієнтири для всіх, хто займається забезпеченням національно-патріотичного виховання дітей і молоді області.

За напрямом «Формування української громадянської ідентичності» планується:

1) проведення освітньо-виховних, інформаційно-просвітницьких, культурологічних, міжнародних заходів із національно-патріотичного виховання з метою реалізації основних напрямів, визначених в Указі Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання»;

2) проведення заходів, спрямованих на  інформування про обов’язки і права громадянина, у тому числі під час виконання програм молодіжних та дитячих громадських організацій;

3) проведення разом з інститутами громадянського суспільства заходів, тематичних змін національно-патріотичного спрямування у дитячих закладах;

4) сприяння проведенню культурно-мистецьких заходів, присвячених українським історичним подіям і діячам, борцям за незалежність України та її територіальну цілісність;

5) реалізація проєктів і заходів з популяризації та збереження культурної спадщини і культурних цінностей України, у тому числі туристично-краєзнавчих екскурсій для дітей і молоді;

6) проведення заходів з виховання у дітей і молоді почуття особистої та національної гідності, усвідомлення національної своєрідності, подолання комплексів меншовартості, формування шанобливого ставлення до народних традицій.

За напрямом «Військово-патріотичне виховання» планується:

1) проведення заходів, спрямованих на впорядкування історичних пам’яток, місць поховань невідомих солдатів, братських могил, меморіалів та об’єктів, які увічнюють пам’ять загиблих за незалежність і територіальну цілісність України;

2) проведення військово-патріотичних вишколів, вишкільних наметових таборів, теренових ігор для дітей і молоді;

3) реалізація проєктів і заходів, спрямованих на підвищення престижу військової служби та популяризації стандартів НАТО, у тому числі проведення у закладах освіти інформаційно-просвітницьких та виховних заходів з питань безпеки, домедичної підготовки, підвищення престижу військової служби;

4) підготовка та проведення шкільних, місцевих етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»);

5) поширення соціальної реклами, спрямованої на консолідацію суспільства навколо захисту України, популяризацію військової служби, утвердження спадкоємності традицій борців за незалежність України, донесення достовірної інформації про роль Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, у забезпеченні миру і стабільності в Україні та у світі.

За напрямом «Формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання» планується:

1) організація та проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня компетентностей особами, які працюють у сфері національно-патріотичного виховання або долучаються до впровадження державної політики в зазначеній сфері;

2) організаційно-методична підтримка роботи центрів національно-патріотичного спрямування та інших організацій, що реалізують проєкти (заходи) з національно-патріотичного виховання.

За напрямом «Підтримка та співпраця органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання» планується:

1) надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію проєктів, заходів національно-патріотичного виховання;

2) забезпечення участі представників області у всеукраїнських та міжнародних заходах і проєктах національно-патріотичного виховання;

3) сприяння створенню центрів національно-патріотичного виховання та розвитку напряму національно-патріотичного виховання у молодіжних центрах;

4) координація діяльності органів місцевого самоврядування, закладів освіти, культури, інститутів громадянського суспільства, молодіжних центрів, центрів національно-патріотичного виховання;

5) висвітлення у засобах масової інформації матеріалів про національно патріотичне виховання молоді, про досвід роботи в цьому напрямі різних соціальних інституцій, у тому числі ветеранських, громадських організацій, із залученням до обговорення проблем патріотичного виховання молоді відомих вчених, державних і громадських діячів, представників культури і мистецтва, педагогів, ветеранів УПА, лідерів і активістів громадських організацій.

У результаті ефективної реалізації заходів програми очікується:

збільшення щороку рівня охоплення населення громади заходами (проєктами), які формують українську громадянську ідентичність, на основі суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність);

збільшення щороку рівня охоплення молоді заходами (проєктами), що спрямовані на збільшення чисельності, готової до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України;

збільшення кількості населення, залученого до проектів (заходів) національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка;

збільшення кількості осіб, що пройшли навчання з підготовки активістів, які займаються питаннями національно-патріотичного виховання дітей і молоді;

забезпечення функціонування центрів національно-патріотичного виховання.

Основним джерелом фінансування Програми є кошти місцевого бюджету, передбачені на реалізацію її заходів, відповідно до плану фінансового забезпечення виконання заходів Програми на рік та кошти інших джерел фінансування, які не заборонені чинним законодавством України.

 

 

 

VІ. Напрямки діяльності та заходи Програми національно-патріотичного виховання

дітей та молоді Великодедеркальської сільської ради на 2023-2026 роки

 

№ з/п

Перелік заходів Програми

Строк

 виконання

Виконавці

 

Орієнтовні обсяги фінансування

(вартість, грн.), у тому числі

Очікуваний результат

Джерела фінансування/ обсяги фінансування

2023

2024

2025

2026

 

 

 

8.      Активізація діяльності органів місцевого самоврядування та громадських організацій у сфері національно-патріотичного виховання

 

1.1.

Організація та проведення  семінарів, круглих столів, спрямованих на налагодження співпраці між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями щодо військово-патріотичного виховання молоді

 

2023-2026 роки

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

 

-

-

-

-

Удосконалення системи військово-патріотичного виховання дітей та молоді, у тому числі підвищення теоретичних та практичних знань, умінь та навичок молодих людей щодо засад мілітарної культури

Не потребує фінансування

2.

Сприяння створенню мережі патріотичних клубів, центрів

2023-2026 роки

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

 

-

-

-

-

Створення мережі патріотичних клубів, гуртків, об’єднань. Створення єдиної системи національно-патріотичного виховання в області

Місцевий бюджет та інші джерела фінансування/в межах фінансових можливостей

3.

Організація заходів патріотичного спрямування у навчальних закладах (зустрічі з воїнами УПА та АТО)

2023-2026 роки

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

 

-

-

-

-

Зменшення негативних проявів у суспільстві,

усвідомлення громадянського обов’язку більшої кількості молоді

Не потребує фінансування

 

 

2. Національно-патріотичне виховання. Допризовна військово-професійна підготовка молоді

 

1.

Проведення акцій, ігор, конкурсів, змагань спрямованих на збільшення чисельності молоді, готових до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України

 

2023-2026 роки

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

 

-

-

-

-

Розробка та впровадження у практику інноваційних та цікавих форматів роботи з дітьми та молоддю щодо розширення кола знань з історії України та рідного краю

Місцевий бюджет та інші джерела фінансування/в межах фінансових можливостей

2.

Проведення екскурсій, навчально-польових зборів  та інших організаційно-масових заходів військово-патріотичного спрямування для молоді, зокрема на базі військових частин та навчальних закладів  військово-професійного напрямку

 

2023-2026 роки

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

 

-

-

-

-

Посилення матеріально технічної бази та створення умов проведення різноформатних заходів з національно-патріотичного виховання для дітей та молоді

Місцевий бюджет та інші джерела фінансування/в межах фінансових можливостей

3.

Проведення молодіжних наметових таборів, походів, сплавів, вишколів спрямованих на формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно-патріотичної свідомості

 

2023-2026 роки

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

 

-

-

-

-

Посилення спроможності протистояти зовнішнім та внутрішнім загрозам та викликам

Місцевий бюджет та інші джерела фінансування/в межах фінансових можливостей

4.

Проведення освітньо-молодіжних акцій, конкурсів, та фестивалів патріотичного спрямування, у тому числі приурочених  державним святам

2023-2026 роки

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

 

-

-

-

-

Розробка та впровадження у практику інноваційних та цікавих форматів роботи з дітьми та молоддю щодо розширення кола знань з історії України та рідного краю

Не потребує фінансування

5.

Підтримка та розвиток на місцевому рівні національних видів спорту «бойовий гопак», «козацький двобій», «хортинг», «спас»

 

2023-2026 роки

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

 

-

-

-

-

Розробка та впровадження у практику інноваційних та цікавих форматів роботи з дітьми та молоддю щодо розширення кола знань з історії України та рідного краю

Місцевий бюджет та інші джерела фінансування/в межах фінансових можливостей

6.

Організація та проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»):

 

- школа керівників роїв дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»);

- участь в обласному етапі та участь у фінальному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

2023-2026 роки

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

 

-

-

-

-

Підвищення особистої відповідальності громадян щодо виконання військового обов’язку, набуття дітьми та молоддю громади первинних знань та навичок з  першої медичної допомоги та військово-тактичної медицини, профілактики правопорушень, негативних явищ у суспільстві

 

 

 

 

Місцевий бюджет та інші джерела фінансування/в межах фінансових можливостей

7.

Організація та проведення  заходів (акцій, конкурсів, тренінгів, таборів тощо)  з метою  набуття  практичних навичок учнями з основ військової справи, у тому числі з вогневої, тактичної, прикладної, фізичної та медико –санітарної підготовки

 

2023-2026 роки

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

 

-

-

-

-

Підвищення особистої відповідальності громадян щодо виконання військового обов’язку, набуття дітьми та молоддю громади первинних знань та навичок з  першої медичної допомоги та військово-тактичної медицини, профілактики правопорушень, негативних явищ у суспільстві

Місцевий бюджет та інші джерела фінансування/в межах фінансових можливостей

8.

Діяльність при Великодедеркальській сільській раді координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді

2023-2026 роки

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

 

-

-

-

-

Здійснення аналізу розвитку на території громади національно-патріотичного руху

Не потребує фінансування

 

3. Формування духовно-моральних ціннісних орієнтирів молоді

 

1.

Проведення в закладах культури із залученням дітей та молоді заходів,  спрямованих на популяризацію національної духовно-культурної спадщини, підвищення рівня знань про видатних особистостей українського державотворення

2023-2026 роки

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради;

комунальний заклад «Центр культурних послуг» Великодедеркальської сільської ради

 

-

-

-

-

Узагальнення існуючої бази теоретичних знань та надбань щодо єдиного підходу до трактування історії України та рідного краю

Місцевий бюджет та інші джерела фінансування/в межах фінансових можливостей

2.

Проведення тематичних інформаційних, навчально-виховних, культурно-мистецьких, інформаційно-просвітницьких та інших заходів, присвячених спрямованих на ушанування пам’яті жертв окупаційних режимів зокрема Голодомору 1932-1933 років і масових голодів 1921-1923 і 1946-1947 років, депортації кримсько-татарського народу

2023-2026 роки

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

 

 

 

 

-

-

-

-

Підвищення рівня зацікавленості та обізнаності молоді щодо духовно – культурної спадщини України та рідного краю

Не потребує фінансування

3.

Проведення серед учнівської та студентської молоді заходів національно-патріотичного спрямування (конкурсів, акцій,  диспутів, дебатів, історичних квестів тощо), присвячених визначним пам’ятним датам з історії України; подіям пов’язаним з історією боротьби за Незалежність України; видатним особистостям українського державотворення

 

2023-2026 роки

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

 

-

-

-

-

Підвищення рівня зацікавленості та обізнаності молоді щодо духовно – культурної спадщини України та рідного краю

Місцевий бюджет та інші джерела фінансування/в межах фінансових можливостей

4.

Проведення заходів з вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті, осіб, які брали участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, в антитерористичній операції на сході України, Героїв Небесної Сотні, захисників та захисниць в російсько-українській війні

2023-2026 роки

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Підвищення рівня зацікавленості та обізнаності молоді щодо духовно – культурної спадщини України та рідного краю

Місцевий бюджет та інші джерела фінансування/в межах фінансових можливостей

5.

Проведення заходів (акцій, конкурсів,  тренінгів, ігор, форумів, учнівських олімпіад тощо), спрямованих на підвищення рівня знань та розширення сфери застосування української мови

 

2023-2026 роки

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

 

-

-

-

-

Підвищення рівня практичних знань та загального рівня свідомості та самосприйняття молоді, як освіченого, відповідального та духовно багатого громадянина – патріота України

 

Місцевий бюджет та інші джерела фінансування/в межах фінансових можливостей

6.

Проведення туристично-краєзнавчих екскурсій до місць національно-визвольних змагань українського народу, визначних місць області з метою ознайомлення з історією, культурою рідного краю та різних регіонів України

 

2023-2026 роки

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

 

-

-

-

-

Підвищення рівня зацікавленості та обізнаності молоді щодо духовно – культурної спадщини України та рідного краю

Місцевий бюджет та інші джерела фінансування/в межах фінансових можливостей

7.

Проведення заходів  спрямованих на популяризацію дитячого миротворчого руху за культуру миру і ненасилля в інтересах дітей, культурно-духовної спадщини України

2023-2026 роки

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

 

-

-

-

-

Підвищення особистої відповідальності громадян щодо виконання військового обов’язку, набуття дітьми та молоддю громади первинних знань та навичок з  першої медичної допомоги та військово-тактичної медицини, профілактики правопорушень, негативних явищ у суспільстві

Не потребує фінансування

8.

Проведення культурно-мистецьких      фестивалів, концертів, конкурсів української патріотичної  пісні, тощо

 

2023-2026 роки

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради; комунальний заклад «Центр культурних послуг» Великодедеркальської сільської ради

 

-

-

-

-

Розробка та впровадження у практику інноваційних та цікавих форматів роботи з дітьми та молоддю щодо розширення кола знань з історії України та рідного краю

Місцевий бюджет та інші джерела фінансування/в межах фінансових можливостей

 

4. Співпраця органів місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями в напрямі національно-патріотичного виховання

 

1.

Надання фінансової підтримки реалізації проектів (програм, заходів) національно-патріотичного спрямування, розроблених інститутами громадянського суспільства

2023-2026 роки

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту,

культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

-

-

-

-

Підтримка інноваційних ідей молоді щодо формування єдиних ціннісних орієнтирів, які базуються на збереженні та шанобливому ставленні до історичної пам’яті

Місцевий бюджет та інші джерела фінансування/в межах фінансових можливостей

 

5. Інформаційне забезпечення сфери національно-патріотичного виховання

 

1.

Виготовлення інформаційно-рекламних матеріалів національно-патріотичного спрямування

 

2023-2026 роки

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту,

культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

-

-

-

-

Виготовлення та розповсюдження різноформатних продуктів щодо посилення виховного впливу на формування сталої системи цінностей, духовно-морального виховання дітей та молоді

Місцевий бюджет та інші джерела фінансування/в межах фінансових можливостей

2.

Постійне висвітлення в місцевих засобах масової інформації матеріалів щодо розвитку  національно-патріотичного виховання дітей та молоді

2023-2026 роки

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

-

-

-

-

Підвищення рівня обізнаності населення щодо роботи, що здійснюється

в громаді у напрямку національно-патріотичного виховання

Не потребує фінансування

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ. Координація та контроль за ходом виконання програми

 

Координацію і контроль за ходом виконання заходів, передбачених програмою, здійснює відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради.

Відповідальні виконавці забезпечують виконання заходів програми та про проведену роботу інформують відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради щороку до 10 лютого впродовж терміну дії програми.

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради забезпечує подання звітності про виконання програми Великодедеркальській сільській раді щороку до 20 липня упродовж 2023–2026 років.

 

 

Секретар сільської ради                                               Валентина СВЯТИНЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 ПРОЕКТ       

УКРАЇНА

ВЕЛИКОДЕДЕРКАЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

Від   грудня 2022 року                                                                                            № 

 

Про цільову соціальну програму

оздоровлення та відпочинку дітей

Великодедеркальської сільської ради

на період до 2025 року

 

Розглянувши відношення відділу освіти, сім’ї, молоді, спорту, культуру і туризму Великодедеркальської сільської ради від 12.12.2022 року № 864, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 524-р «Про схвалення Концепції Державної соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2025 року», пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити цільову соціальну програму оздоровлення та відпочинку дітей Великодедеркальської сільської ради на період до 2025 року                                     (далі – Програма), що додається.

2. Відділу освіти сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради здійснювати координацію проведення заходів на які спрямована Програма.

3. Відділу фінансів Великодедеркальської сільської ради при формуванні бюджету сільської ради на 2023-2025 роки передбачати фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету.

4. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту та соціального захисту населення Великодедеркальської сільської ради.

 

 

Сільський голова                                                                  Юрій ПАНАСЮК

 

 

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії

Великодедеркальської сільської ради

від ___ ______ 2022 року № _______

 

Цільова соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей

Великодедеркальської сільської ради на період до 2025 року

 

І. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про схвалення проекту Програми

розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року                                № 524-р «Про схвалення Концепції Державної соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2025 року»;

розпорядження голови Великодедеркальської сільської ради                від 06.12.2022 року № 135-од

3.

Розробник Програми

відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

4.

Відповідальний виконавець Програми

відділ освіти, сім’ї, молоді ,спорту, культури і туризму Великодедеркалсьької сільської ради

5.

Учасники Програми

відділу освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

6.

Термін реалізації Програми

2023-2025 роки

Програма розрахована на чотири роки

7.

Основні напрямки Програми

забезпечення повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, а також максимального стимулювання діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

8.

 Орієнтовний обсяг фінансування Програми на період до 2025 року

 

місцевий бюджет (в межах кошторисних призначень на 2023-2025 роки), інші джерела не заборонені Законом України

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Упродовж останніх років зберігається тенденція до погіршення стану здоров’я дітей, яка обумовлена впливом різних негативних факторів соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру. Тому збереження здоров'я дітей громади, відновлення їх життєвих сил шляхом організації якісного, повноцінного оздоровлення та відпочинку є важливим напрямком державної політики на сучасному етапі. Останніми  роками особлива увага приділяється оздоровленню дітей, які потребують соціального захисту.                          Не залишається поза увагою й оздоровлення обдарованих і талановитих дітей, лідерів (лідерок) учнівського самоврядування.       

Ця програма створена для розв’язання наступної проблеми: організації повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення Великодедеркальської сільської ради шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг. 

Програма оздоровлення та відпочинку дітей Великодедеркальської сільської ради на період до 2025 року (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України: «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства».

Актуальність розроблення та прийняття цієї Програми зумовлено необхідністю впровадження державної політики щодо створення оптимальних умов для оздоровлення та відпочинку дітей. 

 

ІІІ. Визначення мети Програми

 

Метою Програми є організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи  шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг.

Досягнення поставленої мети буде здійснюватись шляхом покращення умов оздоровлення та відпочинку дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, закладах загальної середньої освіти (пришкільні табори з денним перебуванням), закладах дошкільної освіти, впровадження інноваційних форм у навчально-культурні програми цих закладів; вироблення ефективних механізмів забезпечення оздоровчими послугами максимальної кількості дітей, в першу чергу тих, які потребують соціальної уваги та підтримки.

 

 

 

 

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

 

Основними шляхами розв’язання проблеми є: виділення коштів з  місцевого бюджету для співфінансування закупівлі путівок;

- закупівля путівок для оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій;

- збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення;

- створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку;

- надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

- формування та пропаганда здорового і безпечного способу життя;

- організація таборів з денним перебуванням при закладах освіти громади (за наявності коштів).

Засобами розв’язання проблеми є:

1) організація оздоровлення та відпочинку дітей;

2) підвищення якості та безпеки оздоровчих послуг для дітей;

3) впровадження новітніх методик дитячого оздоровлення;

4) збільшення кількості дітей, охоплених послугами відпочинку та оздоровлення, в першу чергу, дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, збільшення частки дітей, охоплених послугами оздоровлення.            

Загальні обсяги фінансування Програми здійснюється в межах можливостей місцевого бюджету. Програма реалізовується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.                        Під час формування проєкту місцевого бюджету сільська рада передбачає асигнування на реалізацію Програми в межах можливостей місцевого бюджету.

Виконання Програми передбачається здійснити впродовж 2023-2025 років.

 

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

 

Основні завдання Програми: 

- створення належних умов для оздоровлення та повноцінного відпочинку дітей;

- збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення;

- консолідація зусиль та співробітництво органів місцевого самоврядування, профспілкових організацій, підприємств, установ стосовно питань організації оздоровлення та відпочинку дітей;

- оптимізація фінансового та організаційного механізму щодо оздоровлення та відпочинку дітей та учнівської молоді протягом літнього періоду 2023-2025 років;

- забезпечення доступності та якості оздоровчих послуг для різних категорій дитячого населення;

- сприяння організації оздоровлення та відпочинку за кордоном;

- інформаційне та рекламне забезпечення оздоровлення та відпочинку;

- організація таборів з денним перебуванням при ЗЗСО громади                      (за наявності коштів);

- здійснення культурно-масових та спортивних заходів у таборах з денним перебуванням при ЗЗСО.          

У результаті реалізації заходів Програми очікується збільшення кількості дітей, учнівської молоді, яким надаються послуги з оздоровлення та відпочинку. Виконання Програми забезпечить щорічне якісне надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а саме: діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, - діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-24 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи; діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення; рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах; діти з інвалідністю; діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти з багатодітних сімей; діти з малозабезпечених сімей; діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі діти журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків; діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи; діти, які перебувають на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій; діти - учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд; діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села. Також очікується поліпшення якості та доступності послуг з оздоровлення та відпочинку. 

 

 

 

 

VІ. Напрями діяльності та заходи Програми

 

Назва напряму діяльності

(пріоритетні завдання

Перелік заходів програми

Строки виконання програми

Відповідальний виконавець програми

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)

Очікуваний результат

2023 р.

2024 р.

2025 р.

 

1.

Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги (придбання путівок)

Забезпечення оздоровлення та відпочинок у стаціонарних літніх таборах

2023-2025 роки

відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

місцевий бюджет                 (в межах кошторисних призначень)

-

-

-

Річний доступ дівчаток та хлопчиків пільгових категорій до оздоровлення та відпочинку

2.

При формуванні бюджету передбачити кошти на придбання путівок у заклади оздоровлення та відпочинку

Виділення коштів для придбання путівок

2023-2025 роки

відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

місцевий бюджет                 (в межах кошторисних призначень)

-

-

-

Збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення

3.

Постійно оновлювати базу даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та мають бути направлені на оздоровлення та відпочинок

Створення бази даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та мають бути направлені на оздоровлення та відпочинок

2023-2025 роки

відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

не потребує фінансування

-

-

-

Річний доступ дівчат і хлопців до відпочинку та оздоровлення

4.

Забезпечити роботу в літній період таборів з денним перебуванням на базі  закладів освіти

Відкриття таборів з денним перебуванням на базі ЗЗСО

2023-2025 роки

відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

місцевий бюджет                 (в межах кошторисних призначень)

-

-

-

Збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення

 

5.

Забезпечити проведення для дітей спортивно-масових заходів, еколого-натуралістичних, природо-охоронних, краєзнавчих екскурсій та туристичних поїздок для ознайомлення з визначними пам'ятками вітчизняної історії та культури

Забезпечення спортивно-масових заходів та туристичних поїздок

2023-2025 роки

відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

місцевий бюджет                 (в межах кошторисних призначень)

-

-

-

Створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку

6.

Забезпечити проведення інформаційної кампанії з проведення оздоровлення та відпочинку дітей

Проведення інформаційно-просвітницьких заходів

2023-2025 роки

відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

не потребує фінансування

-

-

-

Розміщення реклами у засобах масової інформації щодо оздоровлення та відпочинку дітей

7.

Забезпечити діяльність координаційної ради з питань оздоровлення та відпочинку дітей

Проведення засідань координаційної ради з питань оздоровлення та відпочинку дітей

2023-2025 роки

відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

не потребує фінансування

-

-

-

Оздоровлення та відпочинок дітей кризових категорій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координацію та контроль за ходом виконання заходів, передбачених програмою, здійснює відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради.

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради забезпечує виконання заходів програми та про проведену роботу інформує Великодедеркальську сільську раду щороку до 10 січня впродовж терміну дії програми.

 

 

Секретар сільської ради                                                      Валентина СВЯТИНЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 ПРОЕКТ       

УКРАЇНА

ВЕЛИКОДЕДЕРКАЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

Від   грудня 2022 року                                                                                            № 

 

 

Про комплексну програму підтримки

сім’ї, запобігання домашньому

насильству, забезпечення гендерної

рівності та  протидії торгівлі людьми

Великодедеркальської сільської ради

на 2023-2025 роки

 

Розглянувши відношення відділу освіти, сім’ї, молоді, спорту, культуру і туризму Великодедеркальської сільської ради від 12.12.2022 року № 864, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 року № 800-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2025 року», пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити комплексну програму підтримки сім’ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми Великодедеркальської сільської ради на 2023-2025 роки                                   (далі – Програма), що додається.

2. Відповідальним виконавцям забезпечити виконання заходів програми.

3. Відділу фінансів Великодедеркальської сільської ради при формуванні бюджету сільської ради на 2023-2025 роки передбачати фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету.

4. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту та соціального захисту населення Великодедеркальської сільської ради.

 

 

Сільський голова                                                                  Юрій ПАНАСЮК

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії

Великодедеркальської сільської ради

від ___ ______ 2022 року № _______

 

 

Комплексна програма підтримки сім’ї, запобігання

домашньому насильству, забезпечення гендерної рівності та  протидії торгівлі людьми на 2023-2025 роки

 

І. Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про схвалення проекту Програми

розпорядження голови Великодедеркальської сільської ради                  від 06.12.2022 року № 135-од

3.

Розробник Програми

відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

4.

Відповідальний виконавець Програми

відділ освіти, сім’ї, молоді ,спорту, культури і туризму Великодедеркалсьької сільської ради

5.

Учасники Програми

відділу освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради; центр надання соціальних послуг Великодедеркальської сільської ради; сектор служби у справах дітей Великодедеркальської сільської ради; відділення поліції (№ 1 м. Шумськ) Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області (за згодою)

6.

Термін реалізації Програми

2023-2025 роки

Програма розрахована на чотири роки

7.

Основні напрямки Програми

забезпечення державної політики у сфері запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми

8.

 Орієнтовний обсяг фінансування Програми розвитку культури на                  2023-2025 роки

 

місцевий бюджет (в межах кошторисних призначень на 2023-2025 роки), інші джерела не заборонені Законом України.

 

І. Загальні положення

 

Комплексна програма підтримки сім’ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2023-2025 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону дитинства», «Про запобігання та протидію домашнього насильства», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про протидію торгівлі людьми». Враховано завдання і заходи Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України                від 24.02.2021 р. № 145, Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 р.  № 1544-р.

Розроблення та прийняття Програми обумовлено необхідністю створення ефективного механізму взаємодії між суб’єктами, які реалізують заходи щодо підтримки та розвитку сім'ї, попередження і протидії домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, та протидії торгівлі людьми, створення якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення.

 

ІІ. Мета і завдання Програми

 

Метою Програми є:

- оптимізація системи надання соціальних послуг і допомоги сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах, та сім’ям, які перебувають у зоні ризику щодо потрапляння у такі обставини;

-       забезпечення системної та комплексної політики у сфері сім’ї та демографічного розвитку, спрямованої на формування самодостатньої сім’ї та її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей;

-       здійснення заходів щодо запобігання та протидії домашньому насильству і насильству та ознакою статі;

-   здійснення постійного збору інформації у сфері запобігання насильству в сім'ї, проведення аналізу ситуації у зазначеній сфері, регулярного моніторингу ефективності відповідних заходів;

-      формування гендерної культури населення та подолання гендерних стереотипів, як бар’єра для повноцінної участі жінок і чоловіків в усіх сферах економічного, політичного, соціального та культурного життя;

- запровадження гендерних підходів до таких сфер життєдіяльності, як освіта, зайнятість, охорона здоров’я, служба у органах місцевого самоврядування, засоби масової інформації, статистика тощо;

-      впровадження ефективного механізму взаємодії у сфері протидії торгівлі людьми та захист прав осіб, що постраждали від торгівлі людьми, надання їм допомоги;

-      підвищення рівня правової культури населення та поінформованості щодо протидії торгівлі людьми шляхом проведення широкомасштабної інформаційно-просвітницької та роз’яснювальної роботи.

 

Основне завдання Програми - реалізація системи комплексних програмних заходів з питань підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми, спрямованих на досягнення мети Програми.

 

ІІІ. Напрями виконання Програми

 

Програмою визначено пріоритетні напрями та заходи, а також відповідальних виконавців за дотримання термінів їх виконання (згідно з додатком 1 до Програми).

 

IV. Очікувані результати Програми

 

Виконання Комплексної програми дасть змогу:

у сфері підтримки сім’ї:

-     поліпшити умови для повноцінного функціонування сім’ї, виховання та всебічного розвитку дітей;

-     здійснити заходи з підвищення престижу сім’ї та пропагування сімейних цінностей;

у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі:

-      забезпечити ефективну взаємодію усіх суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству;

-        формувати в суспільстві нетерпиме ставлення до насильства та посилювати готовність протидіяти його проявам, небайдуже ставлення до постраждалих осіб, насамперед дітей, усвідомлювати домашнє насильство як порушення прав людини;

-          надавати доступні якісні соціальні послуги постраждалим особам;

у сфері утвердження гендерної рівності:

-        інтегрувати гендерні питання для їх виконання, моніторингу та оцінювання на рівні ініціатив управління;

-          проводити інформаційно-просвітницьку роботу з питань ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі, подолати стереотипи щодо ролі жінок і чоловіків у сім’ї та суспільстві;

-      створити умови для своєчасного виявлення фактів дискримінації за ознакою статі та забезпечити надання ефективної допомоги постраждалим від дискримінації на всіх рівнях;

у сфері протидії торгівлі людьми:

-      підвищити рівень поінформованості населення регіону щодо шляхів уникнення ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливість отримати допомогу з метою формування у громадян навичок безпечної поведінки;

 

-    зменшити прояви упередженого ставлення до осіб, які постраждали від торгівлі людьми, підвищити рівень довіри до органів виконавчої влади, які проводять заходи у сфері протидії торгівлі людьми;

-    забезпечити належний захист та надання комплексної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, з урахуванням потреб окремих груп таких осіб.

 

V. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

 

Координацію та контроль за ходом виконання заходів, передбачених програмою, здійснює відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради.

Відповідальні виконавці Програми здійснюють виконання заходів та про проведену роботу інформують відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради щороку до 10 лютого впродовж терміну дії програми.

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради забезпечує подання звітності заходів програми та про проведену роботу інформує Великодедеркальську сільську раду щороку до 15 лютого впродовж терміну дії програми.

 

 

Секретар сільської ради                                                     Валентина СВЯТИНЮК         

 

Додаток 1

 

Заходи щодо підтримки сім’ї, запобігання

домашньому насильству, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2023-2025 роки

 

 

Назва напряму (пріоритетні завдання)

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн)

2023 - 2025 роки

 

1. Підтримка сім’ї, запобігання домашньому насильству

1.1. Надання допомоги сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах або у зоні ризику щодо потрапляння у такі обставини

Соціальний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах

Протягом

2023–2025 років

Центр надання соціальних послуг Великодедеркальської сільської ради

Не потребує фінансування

Здійснення оцінки потреб сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, проведення

роботи з членами родини, надання соціальних послуг

 

Центр надання соціальних послуг Великодедеркальської сільської ради

Не потребує фінансування

1.2. Удосконалення механізму взаємодії суб’єктів, що

здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії

домашньому насильству і насильству за ознакою статі

Надання соціальних, юридичних, медичних, психологічних послуг особам та особам з дітьми, що постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

Протягом

2023–2025 років

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради, Центр надання соціальних послуг Великодедеркальської сільської ради, сектор служби у справах дітей Великодедеркальської сільської ради; відділення поліції (№ 1 м. Шумськ) Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області (за згодою)

Не потребує фінансування

1.3. Захист та надання

допомоги постраждалим від

домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

Забезпечення діяльності спеціалізованої служби первинного соціально-

психологічного консультування осіб, які постраждали від

домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

Протягом

2023–2025 років

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради, Центр надання соціальних послуг Великодедеркальської сільської ради

В межах фінансових можливостей

           

 

1.4. Підвищення рівня обізнаності населення щодо форм та проявів домашнього насильства, його причин та наслідків, механізмів протидії та надання допомоги

Інформування громадськості на офіційному сайті сільської ради, шляхом розповсюдження брошур та буклетів щодо безкоштовної та конфіденційної підтримки та допомоги постраждалих від насильства в сім'ї.

Протягом

2023–2025 років

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради, Центр надання соціальних послуг Великодедеркальської сільської ради

В межах фінансових можливостей

Проведення заходів у рамках щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»

З 25 листопада

до 10 грудня

2023 – 2025

років

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради, Центр надання соціальних послуг Великодедеркальської сільської ради

Не потребує фінансування

2. Реалізація гендерної політики

1.1. Формування культури гендерної рівності та подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка

Проведення інформаційно- роз’яснювальної роботи з питань ґендерної рівності, недопущення дискримінації за ознакою статі,

забезпечення рівних можливостей жінок та чоловіків

Протягом 2023 – 2025

років

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради, Центр надання соціальних послуг Великодедеркальської сільської ради

Не потребує фінансування

Проводити тематичні зустрічі в навчальних закладах сільської ради за темами: «Я – жінка, і я знаю свої права», «Здорова жінка – здорова

дитина – здорова родина»,

«Молодь за майбутнє»,

«Ненароджені хочуть жити», тощо.

Протягом 2023 – 2025

років

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради, Центр надання соціальних послуг Великодедеркальської сільської ради

Не потребує фінансування

Сприяти колективно-договірному регулюванню соціально-трудових відносин, рекомендувати сторонам договірного процесу включати до колективних договорів положення, що забезпечують рівні права та

можливості жінок і чоловіків.

Протягом 2023 – 2025

років

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

Не потребує фінансування

Провести у мистецьких, клубних закладах, бібліотеках тематичні заходи, науково- практичні конференції, книжково- ілюстративні виставки, спрямовані на піднесення ролі жінки та

утвердження гендерної культури у суспільстві.

Протягом 2023 – 2025

років

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

Не потребує фінансування

 

 

3. Протидія торгівлі людьми

3.1. Управління у сфері протидії торгівлі людьми

Забезпечення діяльності Координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності,

демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми

Протягом 2023 – 2025

років

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

Не потребує фінансування

3.2. Проведення інформаційно- роз'яснювальної роботи серед населення щодо запобігання потрапляння у ситуації торгівлі людьми та упередження

нелегальної трудової міграції

Розміщення у засобах масової інформації повідомлень щодо протидії торгівлею людьми

Протягом 2023 – 2025

років

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

Не потребує фінансування

 

3.3. Здійснення заходів у сфері протидії торгівлі людьми

Проведення заходів до

Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми

30 липня

2023 – 2025 років

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

Не потребує фінансування

Проведення заходів до

Європейського дня боротьби з торгівлею людьми

18 жовтня

2023 – 2025

років

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

Не потребує фінансування

 

 

Секретар сільської ради                                                                     Валентина СВЯТИНЮК   

 

                                                   Україна                                            ПРОЄКТ

ВЕЛИКОДЕДЕРКАЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

                                                                                

від   22 грудня 2022 року                                                                                                №

 

Про Програма розвитку культури

Великодедеркальської сільської ради

на 2023-2026 роки

 

Розглянувши відношення відділу освіти, сім’ї, молоді, спорту, культуру і туризму Великодедеркальської сільської ради від 12.12.2022 року № 864, відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму розвитку культури Великодедеркальської сільської ради на 2023-2026 роки (далі – Програма), що додається.

2. Відповідальним виконавцям Програми забезпечити виконання заходів. 

3. Відділу освіти сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради здійснювати координацію за проведенням заходів на які спрямована Програма.

4. Відділу фінансів Великодедеркальської сільської ради при формуванні бюджету сільської ради на 2023-2026 роки передбачати фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету.

5. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту та соціального захисту населення Великодедеркальської сільської ради.

 

 

Сільський голова                                                                  Юрій ПАНАСЮК

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії

Великодедеркальської сільської ради

від ___ ______ 2022 року № _______

 

Програма розвитку культури

Великодедеркальської сільської ради на 2023-2026 роки

 

І. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальсько сільської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про схвалення проекту Програми

розпорядження голови Великодедеркальської сільської ради від 06.12.2022 року № 135-од

3.

Розробник Програми

відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

4.

Відповідальний виконавець Програми

відділ освіти, сім’ї, молоді ,спорту, культури і туризму Великодедеркалсьько сільської ради

5.

Учасники Програми

відділу освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради; комунальний заклад «Центр культурних послуг» Великодедеркальської сільської ради; комунальний заклад «Публічна бібліотека Великодедеркальської сільської ради»

6.

Термін реалізації Програми

2023-2026 роки

Програма розрахована на чотири роки

7.

Основні напрямки Програми

збереження мережі закладів культури та кадрового потенціалу; надання якісних культурних послух для різних верств населення громади; відродження, збереження, популяризація та розвиток культурних традицій громади; естетичне та духовне виховання дітей та юнацтва, підтримка обдарованої молоді.

8.

 Орієнтовний обсяг фінансування Програми розвитку культури на 2023-2026 роки

 

місцевий бюджет (в межах кошторисних призначень на 2023-2026 роки), інші джерела не заборонені Законом України.

120000 гривень.

 

 

 

 

ІІ. Загальні положення

 

Місцева цільова програма розвитку культури на 2023-2026 роки базується на Конституції України, законах України «Про культуру», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної культурної спадщини» та передбачає вдосконалення реалізації державної політики у сфері культури, збереження та подальший розвиток культурного потенціалу в громаді, розвиток культурних традицій громади, збереження історичних та культурних цінностей, забезпечення доступності закладів культури для всіх верств населення, створення максимально сприятливих умов для творчого формування особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних проблем, відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв і обрядів, організацію змістовного дозвілля, масового відпочинку та культурного обслуговування населення.

Культурне обслуговування населення громади здійснюють: комунальний заклад «Центр культурних послуг» Великодедеркальської сільської ради з філіями та комунальний заклад «Публічна бібліотека Великодедеркальської сільської ради» з філіями.

Дана мережа закладів культури є оптимальною і при умові повноцінного функціонування, спроможна забезпечити потреби населення громади у культурному обслуговуванні.

 

ІІІ. Мета та основні завдання

 

Основною метою Програми є відродження, збереження та розвиток духовних здобутків, звичаїв та традицій українського народу, кращих традиційних цінностей нашого краю.

Досягнення цієї мети можливе за умови створення ефективних механізмів підтримки культурно-мистецької сфери, незалежно від форм власності, підпорядкування та правового статусу закладів культури, творчих колективів, об’єднань.

Розвиток культури базується на таких засадах:

-                     вдосконалення реалізації державної політики у сфері культури, збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури, недопущення перепрофілювання, реорганізації та ліквідації, поліпшення стану матеріально-технічної бази, підвищення ролі закладів культури в соціально-культурному житті;

-                     створення умов для функціонування мережі закладів культури, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення;

-                     відродження української та інших національних культур, мов, збереження культурних традицій громади;

-                     створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості, популяризація кращих мистецьких надбань громади, проведення різноманітних культурних проектів, фестивалів та конкурсів, розвиток народної творчості та популяризація національних звичаїв і обрядів;

-                     естетичне та духовне виховання дітей та юнацтва, підтримка обдарованої молоді;

-                      розширення бібліотечно-інформаційних послуг бібліотек громади;

-                     охорона, збереження культурної спадщини (рухомих та нерухомих пам’яток і цінностей), як основи національної культури, турбота про подальший розвиток традиційних культур та етносів, які населяють громаду.

            Викладені вище концептуальні основи та завдання визначають характер  Програми розвитку культури на 2023-2026 роки (надалі – Програма). На цих засадах ґрунтуватимуться підпрограми розвитку культури у селах громади.

 

ІV. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма, обґрунтування необхідності її розв'язання

 

Аналіз діяльності соціально-культурної сфери Великодедеркальської громади свідчить про те, що, не зважаючи на складні економічні умови, вдалося зберегти мережу закладів культури, забезпечити підтримку аматорського мистецтва, художньої творчості. В громаді станом на 01.12.2022 року функціонує:

- комунальний заклад «Центр культурних послуг» Великодедеркальської сільської ради з філіями: Великозагайцівська філія; Матвіївська філія; Темногаєцька філія; Садківська філія; Малодедеркальська філія; Вовківська філія; Радошівська філія; Шкроботівська філія; Мізюринська філія;

- комунальний заклад «Публічна бібліотека Великодедеркальської сільської ради» з філіями, а саме: бібліотека-філія с. Шкроботівка, бібліотека-філія с. Радошівка, бібліотека-філія с. Садки, бібліотека-філія с. Вовківці, бібліотека-філія с. Темногайці, бібліотека-філія с. Матвіївці, бібліотека-філія               с. Великі Загайці. Крім того, в клубних закладах громади функціонує 10 клубних формувань, в яких налічується 65 учасників.

Основне завдання культурної спільноти - зберегти і продовжити надбані віками культурні, моральні і духовні цінності та адаптувати їх тривалість в нових умовах, а також створювати сприятливі умови для розвитку нових видів, жанрів, способів і засобів творення культурного продукту, без яких громада, кожна окрема людина не можуть мати перспективи. Є чимало різного роду і різного обсягу проблем щодо функціонування та підтримки аматорського мистецтва, забезпечення музичними інструментами, звукопідсилюючою апаратурою та мультимедійним обладнанням. Також слід врахувати, що фінансових затрат виникають для  нагородження та відзначення учасників та переможців різних конкурсів, змагань, оглядів, фестивалів тощо. Бібліотеки громади потребують не тільки поповнення фондів новими надходженнями, а й запровадження сучасних технологій. Вищезазначені проблеми можливо вирішити за умови ефективної підтримки з боку Великодедеркальської сільської ради та виділення коштів на Програму розвитку культури на 2023-2026 роки. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми покладається на відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради. Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради  щороку, у лютому наступного року, інформує виконавчий комітет Великодедеркальської сільської ради про хід реалізації Програми. Програма реалізується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування, які не заборонені чинним законодавством України.

 

V. Основні заходи щодо реалізації Програми

 

- надання цільової фінансової підтримки закладам культури щодо проведення культурно-мистецьких масових заходів та участі у фестивалях, оглядах, конкурсах різних рівнів;

- відзначення та нагородження мешканців громади, кращих представників трудових колективів установ; закладів, організацій, що функціонують на території громади;

- підтримки та популяризації творчих ініціатив, ідей та проектів працівників культури, активістів та діячів, що впливають на сферу культури та охорони культурної спадщини;

- реалізації творчих здібностей та задоволення культурних потреб мешканців громади різних вікових категорій;

- запровадження інноваційних та креативних форм діяльності у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини;

- охорона, збереження та використання культурної спадщини як складової національного культурного надбання;

-                     новорічні заходи для різних категорій населення (відкриття  ялинки, новорічні вистави);

-                     проведення та організація місцевих конкурсів, нагородження їх переможців;

-                     відзначення визначних та ювілейних дат;

-                     проведення основних заходів на території громади та старостинських округах.

 

VI. Фінансування Програми

 

Фінансове забезпечення Програми має здійснюватися на основі поступової реалізації положень, що їх визначено основами законодавства «Про культуру», в концептуальних напрямах діяльності органів виконавчої влади, щодо розвитку культури, наказами Міністерства культури і туризму України, розпорядженнями сільського голови.

Основним джерелом фінансування Програми є кошти місцевого бюджету, передбачені на реалізацію її заходів, відповідно до плану фінансового забезпечення виконання заходів Програми на рік та кошти інших джерел фінансування, які не заборонені чинним законодавством України.

 

 

VІI. Очікувані результати виконання Програми

 

Реалізація Програми сприяє:

-                     підвищенню ролі культури та духовності у суспільному житті;

-                     поліпшенню культурного обслуговування населення;

-                     покращенню матеріально-технічної бази закладів культури;

-                     підвищенню професійного рівня працівників;

-                     відродженню народних звичаїв та обрядів;

-                     збереженню матеріальної і нематеріальної культурної спадщини;

-                     забезпеченню соціального захисту працівників культурної сфери.

 

IІ . Перелік заходів та орієнтовний обсяг фінансування Програми розвитку культури на 2023 - 2026 роки

 

№ зп

Найменування заходів

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн

 

 

Загальний

обсяг

2023

2024

2025

2026

1.

Проведення культурно-мистецьких масових заходів, пов’язаних із відзначенням державних, календарних, народознавчих професійних та місцевих свят, ювілейних дат тощо

місцевий бюджет

(в межах кошторисних призначень)

30000

30000

30000

30000

2.

Здійснення заходів щодо охорони культурної спадщини, увічнення подій, пов’язаних з визначними та ювілейними подіями, датами

місцевий бюджет

(в межах кошторисних призначень)

-

-

-

-

3.

Забезпечення діяльності комунального закладу «Публічна бібліотека Великодедеркальської сільської ради»

місцевий бюджет

(в межах кошторисних призначень)

-

-

-

-

4.

Забезпечення

діяльності комунального закладу «Центр культурних послуг» Великодедеркальської сільської ради

місцевий бюджет

(в межах кошторисних призначень)

-

-

-

-

 

Всього:

 

З них:

Місцевий бюджет

Інші види фінансування

місцевий бюджет

(в межах кошторисних призначень)

30000

30000

30000

30000

 

 

ІX. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координацію заходів, спрямованих на виконання Програми та методичне забезпечення здійснює відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради.

Безпосереднім виконавцем заходів Програми є відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради, комунальний заклад «Центр культурних послуг» Великодедеркальської сільської ради, комунальний заклад «Публічна бібліотека Великодедеркальської сільської ради».

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради забезпечує координацію виконання заходів програми та про проведену роботу інформує Великодедеркальську сільську раду щороку до 10 липня впродовж терміну дії програми.

 

 

 

Секретар сільської ради                                               Валентина СВЯТИНЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            ПРОЕКТ       

УКРАЇНА

ВЕЛИКОДЕДЕРКАЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

Від   грудня 2022 року                                                                                            № 

 

Про сільську програму «Безпечне та якісне

харчування дітям Великодедеркальщини»

на 2023-2024 роки

 

Розглянувши відношення відділу освіти, сім’ї, молоді, спорту, культуру і туризму Великодедеркальської сільської ради від 12.12.2022 року № 864, враховуючи рекомендації постійної комісії Великодедеркальської сільської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту та соціального захисту населення, відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити сільську програму «Безпечне та якісне харчування дітям Великодедеркальщини» на 2023-2024 роки (далі – Програма), що додається.

2. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту та соціального захисту населення Великодедеркальської сільської ради.

 

 

Сільський голова                                                                       Юрій ПАНАСЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії

Великодедеркальської сільської ради

від ___ ______ 2022 року № _______

 

СІЛЬСЬКА ПРОГРАМА

«Безпечне та якісне харчування дітям Великодедеркальщини»

на 2023-2024 роки

 

І. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про схвалення проекту Програми

рішення Тернопільської обласної ради від 18 серпня 2021 року № 290                          «Про обласну програму «Дітям Тернопільщини – якісне і безпечне харчування» на період 2021-2024 років»; розпорядження голови Великодедеркальської сільської ради               від 06.12.2022 року № 135-од

3.

Розробник Програми

відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

4.

Відповідальний виконавець Програми

відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркалсьької сільської ради

5.

Учасники Програми

відділу освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

6.

Термін реалізації Програми

2023-2024 роки

Програма розрахована на два роки

7.

Основні напрямки Програми

забезпечення державної політики у сфері дитячого харчування

8.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми на 2023-2024 роки

 

місцевий бюджет (в межах кошторисних призначень на                 2023-2024 роки), інші джерела не заборонені Законом України.

 

 

 

 

 

II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Для досягнення високого рівня суспільного добробуту нації, як чинника державотворення та безпеки держави, зміцнення й збереження здоров’я населення має стати запорукою сприятливої соціально-моральної атмосфери та поліпшення демографічної ситуації в Україні. Тому пріоритетним напрямом у реалізації Національної стратегії безпечного освітнього середовища є осучаснення системи корисного та якісного харчування в закладах освіти, формування ключових засад здорового харчування, культури харчування, обов’язкового виконання правил гігієни й неухильного дотримання норм етикету, створення найважливіших передумов збереження та зміцнення здоров’я здобувачів освіти, забезпечення їх якісними і безпечними харчовими продуктами.

Сучасні наукові дослідження підтверджують, що завдяки повноцінному харчуванню у дитячому віці формуються механізми, що зумовлюють стан здоров’я в майбутньому. За останніми даними здоров’я дитини на 60 % залежить від збалансованого харчування і, як негативний наслідок, у 20 % дітей є надлишкова вага тіла, 5 % - ожиріння, а 80 % випускників закладів освіти мають хронічні захворювання, що часто призводять до зниження працездатності та соціальної активності молодої людини.

Серед проблем, що потребують невідкладного розв’язання, є невпорядковані приміщення та незадовільний технічний стан мереж водопостачання і водовідведення їдалень, морально і фізично застаріле обладнання харчоблоків, неналежні рівні безпечності й комфортності умов шкільного харчування, постачання в заклади загальної середньої освіти неякісних і фальсифікованих продуктів, води, недостатня обізнаність здобувачів освіти стосовно культури споживання здорової їжі й правильних харчових звичок, їх нераціональне харчування та малорухливий спосіб життя, недостатня компетентність працівників їдалень та педагогічних працівників з необхідності дотримання Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР), затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01 жовтня 2012 року № 590, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2012 року за №1704/22016, і нового Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 вересня 2020 року № 2205, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 року за №1111/35394.

Вирішення зазначених проблем здійснюватимуть відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради, Шумське управління ГУ ДПСС в Тернопільській області при виявленні порушень з дотримання правил технологічного процесу приготування їжі, товарного сусідства і температурного режиму.

Важливими і своєчасними стануть дії з попередження недопущення харчових отруєнь внаслідок отримання закладами освіти неякісних і фальсифікованих харчових продуктів.

Серед важливих завдань, на розв’язання яких спрямована програма, є:

модернізація та технологічне оновлення їдалень і буфетів закладів освіти;

забезпечення державного і громадського контролю за організацією розвитку матеріально-технічної бази їдалень (харчоблоків);

контроль впровадження і дотримання нових норм і технологій організації надання харчових послуг та застосування інноваційних форм процесу виробництва і обслуговування в їдальнях закладів освіти;

відбір професійного і висококваліфікованого складу працівників їдалень і підприємств, що надають послуги з організації харчування в закладах освіти;

впровадження ефективної системи управління процесом надання послуг з харчування, чітке розмежування повноважень засновників і керівників закладів освіти, а також суб’єктів господарювання, які займаються організацією харчування;

врегулювання можливості обрання найефективнішої моделі надання послуг з харчування здобувачам освіти, а також дітям з особливими дієтичними потребами, з урахуванням специфіки діяльності відповідного закладу освіти (кейтеринг, аутсорсинг тощо);

забезпечення діагностичного аудиту харчоблоків закладів освіти через систему аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках НАССР.

Комплексна реалізація заходів програми стане запорукою надання здобувачам освіти громади якісного і безпечного харчування.

Прийняття програми і ефективне використання коштів сільського бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України, сприятиме успішному її виконанню.

 

III. Визначення мети Програми

 

Основною метою Програми є здійснення комплексу заходів стосовно продовження реформування та розвитку в громаді ефективної системи з надання учням Великодедеркальської сільської ради, в тому числі дітям з особливими дієтичними потребами, якісних і безпечних харчових послуг відповідно до прийнятих на державному рівні сучасних норм порядку організації харчування та вимог нового Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти.

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми; строки та етапи виконання програми

 

Вирішення наявних проблем та виконання мети програми передбачається шляхом проведення відповідних заходів за напрямами:

організаційно-практичні та матеріально-технічні заходи програми;

створення умов для організації повноцінного, якісного, калорійного та безпечного харчування здобувачів освіти;

забезпечення різноманітним, повноцінним та збалансованим харчуванням здобувачів освіти у закладах освіти;

кадрове забезпечення, підвищення фахового рівня керівників і працівників їдалень щодо надання послуг з якісного та безпечного харчування;

інформаційний та методичний супровід виконання завдань програми.

Усунення проблем щодо належного надання здобувачам освіти висококалорійного, якісного та безпечного харчування здійснюватиметься шляхом вжиття конкретних практичних дій, спрямованих на вдосконалення мережі їдалень (харчоблоків), їх матеріально-технічне, технологічне і кадрове забезпечення, підвищення рівня надання послуг з якісного харчування.

Для забезпечення здобувачів освіти гарячим харчуванням необхідно утримувати посади кухарів, підсобних робітників, комірників за рахунок коштів місцевого бюджету згідно з Типовими штатними нормативами закладів загальної середньої освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за №1308/18603.

Успішна реалізація програми потребує налагодження ефективної координації дій, тісної співпраці органу управління освітою, органів місцевої влади, причетних до організації харчування учнів у закладах загальної середньої освіти області.

Програму розроблено на період 2 років з урахуванням нестабільної ситуації на ринку харчових продуктів і зростання цін на продукти харчування.

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством відповідно до кошторисних призначень на 2023-2024 роки та в межах фінансових можливостей.

Програма не поділяється на етапи. Термін дії програми - період 2023- 2024 років.

 

V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

 

Окреслено такі пріоритетні напрями діяльності, організаційно-практичні та матеріально-технічні заходи програми:

оновлення матеріально-технічної бази їдалень (харчоблоків) закладів освіти громади (закупівля обладнання) за рахунок коштів місцевого бюджету, а також інших джерел фінансування;

здійснення в установленому порядку на місцях конкретних заходів з надання належних обов’язкових послуг гарячого харчування, де не організовано цей вид суспільно-соціальної діяльності, наявна тільки буфетна продукція або відсутні приміщення їдалень. Проведення необхідної роботи з облаштування їдалень (харчоблоків), що діють у пристосованих приміщеннях;

передбачення у відповідних закладах освіти заходів з модернізації, реконструкції, будівництва, капітальних ремонтів приміщень їдалень і харчоблоків відповідно до вимог нових Державних будівельних норм України та Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти.

Створення умов для повноцінного, якісного та безпечного харчування здобувачів освіти:

організація та проведення на місцях нарад, семінарів, тренінгів з питань безпечної організації харчування здобувачів освіти, дотримання вимог чинних санітарних норм на харчоблоках і в буфетах закладів загальної середньої освіти, ефективного та результативного досвіду роботи у сфері харчування;

проведення лабораторних досліджень на предмет безпеки сировини та продуктів, що використовуються для харчування дітей, у т.ч. питної води, готових страв, мікробіологічного забруднення, змивів з навколишнього середовища та обладнання;

моніторинг дотримання і практичного застосування в закладах освіти постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках НАССР.

Забезпечення різноманітним, повноцінним та збалансованим харчуванням здобувачів освіти у закладах освіти:

упровадження в закладах освіти громади адаптованого до потреб здобувачів освіти чотиритижневого меню з приготування страв, відповідно до оновленого збірника рецептур страв для харчування дітей шкільного віку в організованих освітніх та оздоровчих закладах, підтриманого дружиною Президента України Оленою Зеленською, Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України;

надання рекомендацій щодо підготовки сезонних перспективних і чотиритижневих меню з урахуванням нових норм харчування, надання практичної допомоги в оформленні документації, ведення якої регламентується чинним законодавством.

Кадрове забезпечення, підвищення фахового рівня керівників, працівників їдалень щодо надання послуг з якісного та безпечного харчування:

забезпечення харчуванням дітей з особливими дієтичними потребами за рекомендаціями сімейних лікарів;

удосконалення професійного рівня працівників сфери забезпечення харчування здобувачів освіти;

проведення перспективного аналізу потреби кухарів, їх підготовки, фахового рівня та можливості призначення в заклади освіти;

сприяння популяризації знань з формування культури харчування та розвитку принципів здорового харчування із залученням інститутів громадянського суспільства. Вивчення стану створених у закладах освіти умов організації харчування та виконання відповідальними особами своїх обов’язків, шляхом проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), інституційних аудитів з подальшим наданням рекомендацій щодо їх покращення;

упровадження щорічного проведення місцевих професійних конкурсів на кращу їдальню (харчоблок) та організації харчування.

 

 

Інформаційний та методичний супровід виконання завдань програми:

здійснення необхідних комплексних практичних заходів з організації системної роботи з батьками, громадськістю щодо їх ролі в покращенні якісного та безпечного харчування в закладах освіти;

постійний моніторинг щодо надання послуг з організації харчування в закладах освіти;

на основі вивчення стану справ на місцях утворення і щорічне наповнення банку даних кращого досвіду з надання якісного та безпечного харчування в закладах освіти;

виконання завдань і заходів програми з організації харчування в закладах загальної середньої освіти оприлюднювати на офіційних веб-сайтах органу управління освітою та засновника.

Очікуваним результатом виконання заходів програми є створення умов для якісного та безпечного харчування здобувачів освіти, зокрема з:

вироблення нових підходів до організації надання харчових послуг через створення єдиної гнучкої, якісної та безпечної системи харчування;

покращення умов харчування здобувачів освіти, збільшення видатків на підвищення вартості їх одноденного харчування;

формування бази даних про кращі їдальні (харчоблоки) не тільки за умовами забезпечення, але й рівнем організації якісного і безпечного харчування;

підвищення фахового рівня працівників їдалень шляхом навчання та в процесі інших заходів інформаційно-методичного характеру;

оновлення методичного та інформаційного забезпечення процесу організації харчування;

проведення 10 заходів, спрямованих на підвищення рівня якісного харчування здобувачів освіти (відеонаради, семінари, конкурси);

презентація потенціалу їдалень (харчоблоків) та кращого досвіду з питань організації харчування учнів;

забезпечення раціонального і ефективного використання бюджетних коштів.

Виконання програми планується здійснювати за рахунок коштів сільського бюджету, а також інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

 

 

 

 

VI. Напрями діяльності та заходи Програми

 

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі

Очікуваний результат

2023 рік

2024 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

І.

Організаційно - практичні та матеріальнотехнічні заходи програми

1) осучаснення матеріально-технічної бази їдалень (харчоблоків): закладів освіти громади

2023-2024

роки

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркалсьької сілсьької ради

сільський бюджет, інші джерела фінансування

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

закупівля обладнання для їдалень громади

2) здійснення конкретних заходів з надання належних обов’язкових послуг організації гарячого харчування в  закладах загальної середньої освіти громади, де наявна тільки буфетна продукція або відсутні приміщення їдалень. Проведення необхідної роботи з облаштування  їдалень (харчоблоків), що діють в пристосованих приміщеннях

2023-2024

роки

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркалсьької сілсьької ради

сільський бюджет, інші джерела фінансування

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

створення необхідних умов для надання послуг з якісного харчування

3) здійснення заходів з будівництва та капітальних ремонтів приміщень їдалень і харчоблоків згідно з вимогами нових Державних будівельних норм України та Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти.

2023-2024

роки

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркалсьької сілсьької ради

сільський бюджет, інші джерела фінансування

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

упродовж терміну дії програми реконструкція шкільних харчоблоків

ІІ.

Створення умов для організації повноцінного, якісного, калорійного та безпечного харчування здобувачів освіти

1) підвищення ролі місцевої влади, батьків, громадськості в питаннях постачання в заклади освіти, безпечних і якісних продуктів харчування, харчової сировини

2023-2024

роки

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркалсьької сілсьької ради

не потребує фінансування

-

-

постійний контроль за постачанням безпечних та якісних продуктів в їдальні закладів освіти громади

 

 

2) організація та проведення нарад, семінарів, тренінгів з питань безпечної організації харчування здобувачів освіти, дотримання вимог чинних санітарних норм з протиепідемічного режиму на харчоблоках і в буфетах закладів освіти, поширення досвіду роботи у сфері харчування

2023-2024

роки

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркалсьької сілсьької ради; Шумське управління ГУ ДПСС в Тернопільській області

не потребує фінансування

-

-

упродовж терміну дії Програми буде проведено ПО заходів (щороку 5-10): онлайн- семінарів, нарад, тренінгів, конференцій, круглих столів та інших

 

 

3) організація проведення лабораторних досліджень об’єктів санітарних заходів за показниками безпеки сировини та продуктів, що використовуються для харчування дітей, у т.ч. питної води, готових страв, мікробіологічне забруднення, змивів з навколишнього середовища та обладнання в закладах освіти громади

2023-2024

роки

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркалсьької сілсьької ради

сільський бюджет, інші джерела фінансування

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

щорічно здійснювати відборів на дослідження різних видів харчових продуктів і  змивів

 

 

4) проведення лабораторного контролю за показниками безпеки сировини та продуктів, що використовуються для харчування здобувачів освіти

2023-2024

роки

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркалсьької сілсьької ради

сільський бюджет, інші джерела фінансування

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

щорічно проводити лабораторний контроль за окремо розробленим графіком

 

 

5) моніторинг практичного застосування в закладах освіти постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках НАССР.

2023-2024

роки

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркалсьької сілсьької ради

сільський бюджет, інші джерела фінансування

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

усунення недоліків за результатами лабораторних досліджень та практичне застосування в закладах загальної середньої освіти протягом 2023/2024 навчальних років постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках НАССР

 

 

6) організація проведення навчань стосовно застосування системи НАССР

2023-2024

роки

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркалсьької сілсьької ради

не потребує фінансування

-

-

підвищення знань, умінь і кваліфікаційного рівня персоналу їдалень шляхом щорічного проведення не різних заходів інформаційно- методичного характеру

ІІІ.

Забезпечення різноманітним, повноцінним та збалансованим харчуванням здобувачів освіти у закладах освіти громади

1) упровадження в закладах освіти громади сучасних меню з приготування страв відповідно до оновленого збірника рецептур страв для харчування дітей шкільного віку

2023-2024

роки

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркалсьької сілсьької ради

сільський бюджет, інші джерела фінансування

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

проведення заходів практичного характеру щодо професійного навчання кухарів і інших працівників їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти 3 приготування якісних і висококалорійних страв згідно з новими нормами харчування і сучасним чотиритижневим меню

 

 

2) надання рекомендацій щодо розроблення сезонних перспективних і чотиритижневих меню з урахуванням нових норм харчування, надання практичної допомоги в оформленні документації, ведення якої регламентується чинним законодавством

2023-2024

роки

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркалсьької сілсьької ради

не потребує фінансування

-

-

належне документальне оформлення процесу організації харчування

IV.

Кадрове забезпечення, підвищення фахового рівня керівників, працівників їдалень щодо надання послуг з якісного та безпечного харчування

1) забезпечення харчуванням дітей з особливими дієтичними потребами за рекомендаціями сімейних лікарів

2023-2024

роки

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркалсьької сілсьької ради

сільський бюджет, інші джерела фінансування

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

забезпечення якісного, безпечного та висококалорійного харчуванн

 

 

2) удосконалення професійного рівня працюючих у сфері забезпечення харчування здобувачів освіти. Проведення атестації їх робочих місць та проведення обов’язкових медичних оглядів

2023-2024

роки

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркалсьької сілсьької ради

не потребує фінансування

-

-

щорічне проведення заходів для виявлення неякісних і фальсифікованих продуктів, а також грубих порушень процесу приготування безпечних та якісних страв

 

 

3) проведення аналізу перспективної потреби кухарів, з відповідним фаховим рівнем для призначення їх в заклади освіти

2023-2024

роки

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркалсьької сілсьької ради

не потребує фінансування

-

-

забезпечення високого рівня якісного та безпечного харчування

 

 

4) популяризація знань формування культури здорового харчування здобувачів освіти та принципів розвитку здорового харчування із залученням інститутів громадянського суспільства

2023-2024

роки

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркалсьької сілсьької ради

сільський бюджет, інші джерела фінансування

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

організація безпечного освітнього середовища, підвищення рівня знань, умінь і практичних навиків здобувачів освіти щодо необхідності збереження власного здоров’я

 

 

5) здійснення комунікаційної підтримки і популяризації основ здорового харчування та здорового способу життя здобувачів освіти, упровадження законодавчих норм і порядку організації харчування в процесі формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти і проведення процедури самооцінювання освітнього середовища та управлінських процесів у закладах освіти

2023-2024

роки

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркалсьької сілсьької ради

не потребує фінансування

-

-

формування стійких переконань у необхідності дотримання здорового способу життя

 

 

6) проведення в громаді професійних конкурсів на кращу їдальню (харчоблок) та кращу організацію харчування

2023-2024

роки

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркалсьької сілсьької ради

сільський бюджет, інші джерела фінансування

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

проведення конкурсів на кращу їдальню (харчоблок) та організацію харчування в закладах загальної середньої освіти; відзначення їх керівників та працівників їдалень (харчоблоків) відомчими відзнаками та цінними подарунками

V.

V. Інформаційний та методичний супровід виконання завдань програми

1) здійснення необхідних комплексних практичних заходів з організації систематичної роботи з батьками, громадськістю щодо їх ролі в покращенні якісного та безпечного харчування в закладах освіти громади

2023-2024

роки

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркалсьької сілсьької ради

не потребує фінансування

-

-

підвищення рівня громадського впливу на процес харчування в закладах освіти громади

 

 

2) забезпечення постійного моніторингу щодо надання послуг з організації харчування в закладах освіти громади

2023-2024

роки

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркалсьької сілсьької ради

не потребує фінансування

-

-

вжиття заходів належного реагування на можливі порушення та підготовка необхідних управлінських рішень стосовно забезпечення організації якісного, безпечного і здорового харчування учнів у закладах загальної середньої освіти громади

 

 

3) щорічне наповнення банку даних з кращим досвідом надання якісного та безпечного харчування в закладах освіти громади

2023-2024

роки

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркалсьької сілсьької ради

не потребує фінансування

-

-

щорічне здійснення підготовки порад, рекомендацій з питань покращення діяльності закладів освіти у сфері харчування

 

 

4) забезпечення виконання заходів і завдань програми з поліпшення організації харчування в закладах освіти та оприлюднення інформації про їх виконання на офіційних веб-сайтах засновники та органу управління освітою

2023-2024

роки

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркалсьької сілсьької ради

не потребує фінансування

-

-

широка поінформованість педагогічних колективів, здобувачів освіти, батьків, громадськості з питань організації якісного і безпечного харчування учнів у закладах загальної середньої освіти громади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координацію і контроль за ходом виконання заходів, передбачених програмою, здійснює відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради.

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради забезпечує подання звітності про виконання програми Великодедеркальської сільської ради до 20 липня протягом терміну дії програми.

 

 

Секретар сільської ради                                                    Валентина СВЯТИНЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 ПРОЕКТ    

 

УКРАЇНА

ВЕЛИКОДЕДЕРКАЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

Від   грудня 2022 року                                                                                            № 

 

Про цільову програму «Шкільний автобус»

Великодедеркальської сільської ради

на 2023-2026 роки

 

Розглянувши відношення відділу освіти, сім’ї, молоді, спорту, культуру і туризму Великодедеркальської сільської ради від 12.12.2022 року № 864, враховуючи рекомендації постійної комісії Великодедеркальської сільської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту та соціального захисту населення, відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити цільову програму «Шкільний автобус» Великодедеркальської сільської ради на 2023-2026 роки (далі – Програма),                  що додається.

2. Відділу освіти сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради забезпечити виконання заходів Програми.

3. Відділу фінансів Великодедеркальської сільської ради при формуванні бюджету сільської ради на 2023-2026 роки передбачати фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету.

2. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту та соціального захисту населення Великодедеркальської сільської ради.

 

 

Сільський голова                                                                       Юрій ПАНАСЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії

Великодедеркальської сільської ради

від ___ ______ 2022 року № _______

 

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

«Шкільний автобус» Великодедеркальської сільської ради

на 2023-2026 роки

 

І. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про схвалення проекту Програми

розпорядження голови Великодедеркальської сільської ради               від 06.12.2022 року № 135-од

3.

Розробник Програми

відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

4.

Відповідальний виконавець Програми

відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркалсьької сільської ради

5.

Учасники Програми

відділу освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради

6.

Термін реалізації Програми

2023-2026 роки

Програма розрахована на чотири роки

7.

Основні напрямки Програми

створення умови для організації безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів (учениць) та педагогічних працівників (працівниць) закладів освіти громади до місця навчання, роботи і додому

8.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми на 2023-2026 роки

 

місцевий бюджет (в межах кошторисних призначень на 2023-2026 роки), інші джерела не заборонені Законом України.

 

 

 

 

 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Організація регулярного безоплатного перевезення учнів до місць навчання і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти. Статтею 13 Закону України «Про освіту», статтею 20 Закону України «Про повну загальну середню освіту» та статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено забезпечення у територіальній громаді регулярного безоплатного підвезення до місць навчання і додому учнів та учениць та педагогічних працівників (працівниць).       

До складу Городищенської сільської  ради входять села: Великі Дедеркали, Малі Дедеркали, Садки, Вовківці, Шкроботівка, Радошівка, Мізюринці, Матвіївці, Темногайці, Великі Загайці, Малі Загайці, хутір Тури.

Через віддаленість населених пунктів від закладів освіти, необхідно здійснювати підвіз учнів (учениць) та педагогічних працівників до закладів дошкільної та загальної середньої освіти Великодедеркальської сільської ради. Нерегулярність руху маршрутних автобусів не дає змоги їм вчасно потрапити до закладу освіти, брати участь у позакласних заходах. Виконання Програми дасть змогу створити умови для організації безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів (учениць) та педагогічних працівників (працівниць) закладів освіти громади до місця навчання, роботи і додому, поліпшення освітнього рівня населення та раціонального використання кадрового потенціалу закладів загальної середньої та дошкільної освіти.

Належна організація підвезення учнів, що проживають за межею пішохідної доступності, до закладів освіти сприятиме проведенню оптимізації освітніх закладів,  створенню опорних ЗЗСО та їх філій, створенню спроможної мережі закладів освіти, забезпеченню якості освіти та покращенню умов для безпеки дітей, збереженню їх здоров’я, ефективному використанню бюджетних коштів, кадрового потенціалу педагогічних працівників, а також розширить можливості для гурткової та позакласної роботи. Програма розроблена відповідно Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

ІІІ. Визначення мети Програми

 

Метою Програми є виконання вимог законодавства щодо забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного перевезення до (з) місць навчання учнів (учениць) та педагогічних працівників, забезпечення умов рівного доступу для дівчат і хлопців до сучасної, якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного розвитку суспільства, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства та держави, створення комфортних, безпечних та інклюзивних умов навчання і виховання у закладах освіти громади. Забезпечення екскурсійного обслуговування учнівської молоді, її участі в конкурсах, спортивних змаганнях, спартакіадах, олімпіадах, фестивалях, заходах місцевого, обласного та Всеукраїнського рівнів. Забезпечення участі учасників освітнього процесу в нарадах, семінарах, інших заходах місцевого, обласного та Всеукраїнського рівнів. 

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

 

Організацію перевезення учнів (учениць) та педагогічних працівників (працівниць) планується здійснювати шляхом: цільового використання та належної експлуатації закладами освіти Великодедеркальської сільської ради наявного парку шкільних автобусів; укладання договорів з автотранспортними підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, перевізниками-фізичними особами на здійснення організованого підвезення або підвезення рейсовими автобусами.

Програма розрахована на період 2023-2026 років. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету в межах кошторисних призначень, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

 

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники  

 

Виконання цільової програми «Шкільний автобус» Великодедеркальської сільської ради  на 2023 - 2026 роки дасть можливість: 

забезпечити утримання на належному рівні наявного парку шкільних автобусів;

забезпечити соціальний захист учасників освітнього процесу, припинити негативні процеси у соціальній сфері села, досягти позитивних зрушень у забезпеченні життєдіяльності сільського населення; 

створити умови для забезпечення регулярного безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників до місць навчання, роботи і додому; 

створити оптимальну мережу закладів освіти;

зміцнити матеріально-технічне та фінансове забезпечення закладів освіти;

забезпечити рівний доступ дівчат і хлопців громади до якісної освіти незалежно від місця проживання; 

вирішувати проблеми освіти на більш високому рівні – диференціації, індивідуалізації навчання, організації систематичного та якісного контролю за навчальними досягненнями учнів; 

поліпшити якість знань учнів, ефективне використання наявної матеріально-технічної бази, кадрового потенціалу педагогічних працівників, фінансових можливостей освітянської галузі;

за можливості придбати шкільні автобуси для оновлення існуючого парку шкільних автобусів. 

 

VІ. Напрями діяльності та заходи Програми

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі

Очікуваний результат

2023 рік

2024 рік

2025 рік

2026 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Забезпечити підвезення учасників/ учасниць освітнього процесу до місць роботи, навчання і додому

підвезення учасників/ учасниць освітнього процесу до місць роботи, навчання, додому в рамках виконання програми

 

2023-2026 роки

відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркалсьької сілсьької ради

сільський бюджет, інші джерела фінансування

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

рівний доступ дівчат і хлопців до якісної освіти

2.

Закріплення за закладами освіти територій обслуговування з урахуванням потреби в організації перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників у сільській місцевості

підготовка розпорядчого документу про закріплення за закладами освіти території обслуговування

2023-2026 роки

відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркалсьької сілсьької ради

не потребує фінансування

-

-

-

-

забезпечення підвозу учасників/ учасниць освітнього процесу

3.

Здійснити державну реєстрацію (перереєстрацію) права власності на шкільні автобуси

здійснення перереєстрації права власності

2023-2026 роки

відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркалсьької сілсьької ради

сільський бюджет, інші джерела фінансування

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

здійснення реєстрації в межах чинного законодавства

4.

При формуванні бюджету громади на наступні роки (або внесенні змін до бюджету) передбачити фінансування видатків на виконання заходів, необхідних для забезпечення пально-мастильними матеріалами, запасними частинами та засобами для безпечної експлуатації транспортних засобі

належне утримання наявного парку шкільних автобусів

2023-2026 роки

відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркалсьької сілсьької ради

сільський бюджет, інші джерела фінансування

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

безпечна експлуатація транспортних засобів

 

5.

Двічі на рік забезпечити проходження технічного огляду шкільних автобусів

Забезпечення належного технічного стану транспортних засобів

2023-2026 роки

відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркалсьької сілсьької ради

сільський бюджет, інші джерела фінансування

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

безпечна експлуатація шкільних автобусів

6.

Забезпечити щорічне придбання страхових полісів для шкільних автобусів

Налагодження співпраці зі страховими агенствами

2023-2026 роки

відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркалсьької сілсьької ради

сільський бюджет, інші джерела фінансування

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

безпечна експлуатація шкільних автобусів

7.

Створення відповідних місць для розміщення та ремонту транспортних засобів (особливо в зимовий час)

Забезпечення утримання, зберігання  та ремонту шкільних автобусів

2023-2026 роки

відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркалсьької сілсьької ради

сільський бюджет, інші джерела фінансування

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

довгострокове збереження парку шкільних автобусів

8.

Придбання автобусів для оновлення існуючого парку транспортних засобів громади та потреби у нових транспортних засобах для підвозу дітей

Оновлення існуючого парку транспортних засобів громади

2023-2026 роки

відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркалсьької сілсьької ради

сільський бюджет, інші джерела фінансування

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

оновлення парку шкільних автобусів

9.

Здійснення розподілу придбаних транспортних засобів по маршрутах відповідно до потреб підвозу

Здійснення

Здійснення контролю за ефективністю підвозу здобувачів освіти

 

2023-2026 роки

відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркалсьької сілсьької ради

сільський бюджет, інші джерела фінансування

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

рівний доступ дівчат і хлопців до якісної освіт

10.

У межах чинного законодавства, введення в штатний розпис закладів освіти  посад інженера-механіка, медпрацівника  та  вихователя по супроводу 

Забезпечення якісного довозу учасників/ учасниць освітнього процесу ЗДО та ЗЗСО згідно чинного законодавства

2023-2026 роки

відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркалсьької сілсьької ради

сільський бюджет, інші джерела фінансування

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

забезпечення довозу учасників освітнього процесу згідно чинного законодавства

11.

При формуванні бюджету громади на наступні роки (або внесенні змін до бюджету ) передбачити фінансування видатків на отримання ліцензій медичними працівниками, що здійснюють проведення дорейсового медичного огляду водіїв

Забезпечення якісного медичного обслуговування водіїв автобусів

2023-2026 роки

відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркалсьької сілсьької ради

сільський бюджет, інші джерела фінансування

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

забезпечення дорейсового медичного огляду водії

12.

Створити безпечні та доступні умови для довозу до закладів освіти учасників/ учасниць освітнього процесу різних соціальних груп, здобувачів/здобувачок з ООП

Створення умов рівного доступу до  освіти дітей з інвалідністю

2023-2026 роки

відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркалсьької сілсьької ради

сільський бюджет, інші джерела фінансування

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

рівний доступ дівчат і хлопців з інвалідністю до якісної освіти

13.

Створити безпечні та комфортні умови для організації довозу здобувачів освіти в умовах пандемії

Забезпечення шкільних автобусів дезінфікуючими засобами та ЗІЗ

2023-2026 роки

відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркалсьької сілсьької ради

сільський бюджет, інші джерела фінансування

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

здійснення заходів з безпеки учасників руху

14.

Залучення шкільних автобусів для організації екскурсій, довозу учасників олімпіад, змагань, фестивалів та конкурсів

Залучення обдарованої молоді до різного роду турнірів та конкурсів

2023-2026 роки

відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркалсьької сілсьької ради

сільський бюджет, інші джерела фінансування

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

творчий розвиток обдарованої молоді

                       

 

 

 

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координацію і контроль за ходом виконання заходів, передбачених програмою, здійснює відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради.

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради забезпечує подання звітності про виконання програми Великодедеркальській сільській раді до 20 липня протягом терміну дії програми.

 

 

Секретар сільської ради                                                    Валентина СВЯТИНЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            ПРОЕКТ       

УКРАЇНА

ВЕЛИКОДЕДЕРКАЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

Від   грудня 2022 року                                                                                            № 

 

Про організацію харчування школярів та вихованців закладів освіти Великодедеркальської сільської ради у 2023 році

 

Розглянувши відношення відділу освіти, сім’ї, молоді, спорту, культуру і туризму Великодедеркальської сільської ради від 12.12.2022 року № 864, на виконання законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту»,                                  «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища    у    новій    українській    школі,    схваленої    Указом    Президента    України від 25.05.2020 року                                № 195/2020, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України (далі - МОН) та Міністерства охорони здоров’я України (далі – МОЗ) від 17.04.2006 року № 298/227                      (зі змінами та доповненнями), наказу МОЗ України від 25.09.2020 року № 2205                                 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти», Нових норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та       відпочинку,       затверджених       постановою       Кабінету       Міністрів        України від 24.03.2021 року № 305 (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України                                                   від 28 липня 2021 року № 786 «Про внесення змін до норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 03.12.2020 року № 2532 «Про затвердження Гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів на потужностях, розташованих у закладах загальної середньої освіти», листа МОН України і МОЗ України              від 07.07.2021 року № 1/9-347/26-04/19995/2-21 «Щодо окремих питань організації харчування у 2021-2022 роках у закладах дошкільної, загальної середньої освіти», розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 06.10.2020 року № 565/01.02-01                      «Про затвердження регіонального плану заходів щодо поліпшення організації харчування в закладах загальної середньої освіти», рішення сесії Тернопільської обласної ради від 18.08.2021 № 290 «Про обласну програму «Дітям Тернопільщини – якісне і безпечне харчування» на період 2021-2024   років»,    постанови    Головного    державного    санітарного    лікаря    України від 26 серпня 2021 року № 9 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID19)», з метою забезпечення дітей і учнів якісним, безпечним та збалансованим харчуванням, збереження здоров’я здобувачів освіти, запобігання виникненню у них захворювань органів травлення, сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

 

1.   Відділу освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради:

1)     організувати харчування пільгових категорій учнів загальноосвітніх навчальних                                закладів, які будуть забезпечуватися безкоштовним харчуванням з 01 січня 2023 року для:

-   дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (вартість обіду 25 грн.);

-   дітей з інвалідністю (вартість обіду 25 грн.);

-   дітей    з    особливими   освітніми   потребами,    які    навчаються    у    спеціальних  

та  інклюзивних класах (вартість обіду 25 грн.);

-               дітей загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (вартість обіду 25 грн.);

-   дітей, зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб (вартість обіду 25 грн.);

2)       організувати харчування згідно переліку пільгових категорій дітей (вихованців різновікових дошкільних груп), які будуть забезпечуватися безкоштовним харчуванням                з 01 вересня 2022 року для:

-   дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (вартість 25 грн.);

-   дітей з інвалідністю (вартість 25 грн.);

-   дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних групах (вартість 25 грн.);

- дітей загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (вартість 25 грн.);

-   діти, зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб (вартість обіду 25 грн.);

3)      організувати харчування згідно пропорції для спільного фінансування харчування дітей (всіх вихованців різновікових дошкільних груп, крім пільговиків) за кошти батьків та бюджетні кошти, в співвідношенні 60% (15 грн.) - бюджетні кошти, та 40%                      (10 грн.) - батьківська плата, з вартістю – 25 грн.;

4)    при спільному фінансуванні зменшити розмір батьківської плати за харчування дітей               (вихованців різновікових дошкільних груп) на 50% (5 грн.):

- для батьків у сім’ях яких троє                    і більше дітей;

- для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пунктів                                     19-24 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (за рахунок бюджетних коштів);

5)                 організувати харчування згідно переліку пільгових   категорій дітей (вихованців Великодедеркальського ясла-садка), які будуть забезпечуватися безкоштовним харчуванням з 01 січня 2023 року для:

-   дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (вартість 35 грн.);

-   дітей з інвалідністю (вартість 35 грн.);

-   дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних групах (вартість 35 грн.);

- дітей загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (вартість 35 грн.);

-   дітей, зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб (вартість 35 грн.);

6)    організувати харчування згідно пропорції для спільного фінансування харчування дітей (вихованців Великодедеркальського ясла-садка, крім пільговиків) за кошти батьків та бюджетні кошти, в співвідношенні 60 % (21,00 грн.) - бюджетні кошти, та 40% (14,00 грн.) - батьківська плата, з денною вартістю – 35 грн.;

при спільному фінансуванні зменшити розмір батьківської плати за харчування дітей (вихованців Великодедеркальського ясла-садка) на 50 % (7 грн.):

- для батьків у сім’ях яких троє                    і більше дітей;

- для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-24 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (за рахунок бюджетних коштів);

7)     забезпечити належні умови для організації харчування вихованців, сприяти зміцненню матеріально-технічної бази харчоблоків, створити необхідні санітарно-гігієнічні умови;

8)     скласти списки дітей пільгових категорій на підставі документів про статус дитини яка харчується безкоштовно та за часткову доплату;

9)            інформувати батьків про організацію харчування учнів та вихованців у навчальних закладах, проводити обговорення на батьківських зборах питань, пов’язаних з організацією харчування;

10)           при організації харчування учнів у закладах загальної середньої освіти дотримуватись норм харчування дітей, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.21 року № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування  у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»;

11)         призначити відповідального працівника для знімання проб страв за півгодини до видачі їжі відповідно до переліку страв, наведеному в меню-розкладі, при цьому визначати фактичний вихід страв, їх температуру, смакові якості, консистенцію, запах, результати зняття проби вносити до Журналу бракеражу готової продукції;

12)         здійснювати контроль за дотриманням технології приготування страв кухарями і норм харчування у закладах загальної середньої освіти, щомісяця проводити аналіз їх виконання відповідно до затвердженого набору продуктів; кожні 10 днів упродовж року, з урахуванням норм заміни продуктів, аналізувати їх за енергоцінністю. За необхідності проводити коригування харчування із зазначенням в Журналі обліку виконання норм харчування;

13)         здійснювати контроль за надходженням продуктів харчування та продовольчої сировини до навчальних закладів разом із супровідними документами , які свідчать про їх походження та якість (накладні, сертифікати відповідності, висновки санітарно-епідемічної експертизи);

14)         відповідальність за безпеку і якість продуктів харчування і продовольчої сировини що надходять до закладу покласти на постачальників та керівників закладів;

15)         бракераж сирої продукції здійснювати кухарем із залученням медичного працівника або відповідальної особи за організацію харчування дітей та реєструвати в Журналі бракеражу сирих продуктів відомість про якість продуктів, що швидко псуються;

16)         здійснювати контроль за асортиментом шкільних буфетів згідно Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 року № 63;

17)         спільно з постачальниками скласти графіки і маршрути завезення продуктів харчування;

18)         затверджувати примірні чотири тижневі меню, які погоджувати з Шумським управління ГУ ДПСС в Тернопільській області;

19)         наказом по закладу призначити особу, відповідальну за організацію харчування учнів, до обов’язків якої входить: координація діяльності з роботою медичного персоналу щодо контролю за харчуванням дітей; відпрацювання режиму і графіку харчування дітей, режиму чергування педагогічних працівників в обідній залі; опрацювання інформації щодо кількості дітей, які потребують гарячого харчування; участь в бракеражі готової продукції    (за відсутності медичного працівника), контроль за додержанням дітьми правил особистої гігієни та вживання готових страв, буфетної продукції, контроль за санітарно-гігієнічним станом обідньої зали, харчоблоку;

20)         облік дітей охоплених безкоштовним харчуванням, доручити класним керівникам, які зобов’язані повідомити про наявність учнів особу, відповідальну за організацію харчування;

21)         не допускати персонал до роботи в харчоблоці сторонніх осіб без санітарного одягу та особистої медичної книжки з допуском до роботи. Власним підписом засвідчувати у Журналі здоров’я працівників харчоблоку відсутність дисфункції кишечника та гострих респіраторних інфекцій;

22)         забезпечити своєчасне подання звітів у централізовану бухгалтерію відділу освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради;

23)         розглянути на засіданні педагогічної ради питання організації харчування в закладах загальної та дошкільної освіти;

24)           забезпечити провадження та ефективне функціонування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) на харчоблоках закладів освіти.

2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                                            Юрій ПАНАСЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             ПРОЕКТ       

 

                                                       

УКРАЇНА

ВЕЛИКОДЕДЕРКАЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

Двадцять перша сесія

 

РІШЕННЯ

 

від 22 грудня  2022   року                                                                            

 

Про затвердження Програми створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення

Великодедеркальської  сільської ради

на  2022-2024роки

 

      Відповідно  до статті  26 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 р. №733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення aбo виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 488-p «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення aбo виникнення надзвичайних ситуацій,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

       1.      Затвердити    програму  створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Великодедеркальської сільської ради на 2022 – 2024 роки

       2.      Оприлюднити рішення сільської ради про затвердження програми  створення місцевої автоматизованої системи   централізованого оповіщення Великодедеркальської сільської ради на 2022 – 2024 роки на  офіційному сайті сільської ради 

         3.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на   постійну комісію з  питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва

 

 

Сільський голова                                                                            Юрій ПАНАСЮК

 

 

Додаток до рішення сесії

від 22.12.2022р.

                                                                                                                                        №1302

 

 

ПРОГРАМА

створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Великодедеркальської сільської ради на 2022 – 2024 роки

                                                   ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Великодедеркальська сільська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Кодекс цивільного захисту України,постанова Кабінету Міністрів України

від 27.09.2017року №733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення

надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту»

3.

Розробник програми

Великодедеркальська сільська рада

4.

Відповідальний виконавець програми

Великодедеркальська сільська рада

6.

Термін реалізації програми

2022-2024роки

7.

Перелік місцевих бюджетів,які беруть участь у виконанні програми

Місцевий бюджет та інші джерела не заборонені чинним законодавством України

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн. всього, у тому числі:

112000,00

8.1.

Коштів місцевого бюджету

112000,000

8.2.

Коштів інших джерел

-

 

І.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

 

      Програма створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення  Великодедеркальської сільської ради на 2022 – 2024 роки (далі – Програма)  розроблена  відповідно   до  Кодексу  цивільного захисту України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2017р. № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту»  та розпорядження Кабінету МіністрівУкраїнивід15.01.2014р. №23-  р «Про схвалення Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій».

На території Великодедеркальської територіальної громади система централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій відсутня, що стало одним із важливих питань до вирішення, на яке спрямована дана Програма. Вона повинна розроблятися з урахуванням новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій та змін.

Крім доведення зазначених сигналів, дана система повинна також здійснювати своєчасне і достовірне доведення повідомлень про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій до суб’єктів господарювання і населення та інформування про фактичну обстановку і вжиті заходи.

 

ІІ. Визначення мети Програми.

 

Метою Програми є створення системи централізованого оповіщення, оснащення її сучасними програмно-технічними засобами з використанням новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій оброблення, передачі та відображення інформації про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, що забезпечить гарантоване і своєчасне доведення інформації до суб’єктів господарювання та населення.

 

IІІ.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів і джерел фінансування. Строки та етапи виконання Програми.

 

         Розв'язати проблему відсутності ефективної системи централізованого оповіщення територіальної громади, підприємств, установ, організацій і населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період планується створити протягом 2022-2023 років.

           Фінансування напрямків діяльності, визначених Програмою, проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел незаборонених чинним законодавством України.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, які необхідні для реалізації Програми:112000 грн.

 

IV.   Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники.

Протягом 2022-2023 років планується провести виділення необхідних котко         для:

- придбання обладнання автоматизованого виклику, технічних засобів

оповіщення;

- оплати вартості монтаж та пуско – налагоджувальні роботи;

- оплати за утримання, технічне обслуговування та модернізацію системи        оповіщення.

         Виконання Програми надасть змогу створити ефективну місцеву автоматизовану  системи централізованого оповіщення Великодедеркальської територіальної громади, підприємств, установ, організацій і населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період.

 

 

                              У.Організація управління та контролю.

 

Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію з питань

фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжна-родного співробітництва, яка координує виконання напрямків діяльності, щорічно готує та надає інформацію про стан фінансування Програми.

 

 

                        УІ.Розрахунок очікуваних результатів.

 

Виконання Програми дасть змогу забезпечити доведення сигналів, повідомлень про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, аварій, катастроф, епідемій, пожеж тощо до підприємств, установ, організацій та населення з урахуванням новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій та змін, що відбулися у суспільстві.

 

 

Секретар сільської ради                                            Валентина СВЯТИНЮК

 

 

№ з/п

Найменування заходу

Населений пункт

Термін виконання

Кошторис (тис. грн.)

Відповідальні виконавці

Примітки

1

Придбання необхідної техніки зв’язку та оповіщення, монтаж та пусконалагоджувальні роботи

с.Великі Дедеркали,

с. Садки

2023

30,000

Великодедеркальська сільська рада

За рахунок місцевого бюджету

с.Шкроботівка

с.Радошівка,

с.Мізюринці

2023

45,000

Великодедеркальська  сільська рада

За рахунок місцевого бюджету

с.Матвіївці

с.Темногайці

с.Великі Загайці

2023

30,000

Великодедеркальська сільська рада

За рахунок місцевого бюджету

2

Експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури оповіщення

 

2023

2,000

Великодедеркальська сільська рада

За рахунок місцевого бюджету

 

2022

3,000

Великодедеркальська  сільська рада

За рахунок місцевого бюджету

 

2023

2,000

Великодедеркальська  сільська рада

За рахунок місцевого бюджету

3

Всього по роках

 

2022

32,000

Великодедеркальська  сільська рада

За рахунок місцевого бюджету

 

2023

48,000

Великодедеркальська  сільська рада

За рахунок місцевого бюджету

 

2024

32,000

Великодедеркальська сільська рада

За рахунок місцевого бюджету

 

РАЗОМ

 

112,000

 

За рахунок місцевого бюджету

               

 

 

Секретар сільської ради                                          Валентина СВЯТИНЮК                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             ПРОЕКТ       

                                                       

УКРАЇНА

ВЕЛИКОДЕДЕРКАЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

Двадцять перша сесія

 

РІШЕННЯ

 

від 22 грудня  2022   року                                                                            №

 

Про звернення депутатів Великодедеркальської

сільської ради до священнослужителів та прихожан

парафій Української православної церкви

(московського патріархату), що діють на

території Великодедеркальської сільської територіальної

громади 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в  Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», враховуючи рекомендації  постійної депутатської комісії   з питань законності, правопорядку, прав громадян, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1.  Схвалити текст звернення депутатів Великодедеркальської сільської ради до священнослужителів та прихожан парафій Української православної церкви      (московського патріархату), що діють на території Великодедеркальської сільської територіальної громади (додається). 

2. Доручити Великодедеркальському сільському голові підписати  дане звернення.

            3. Направити звернення до священнослужителів та прихожан парафій Української православної церкви (московського патріархату), що діють на території Великодедеркальської сільської територіальної громади. 

            4. Доручити секретарю ради забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Великодедеркальської сільської ради.

 

 

Сільський голова                                                                              Юрій ПАНАСЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ

ДЕПУТАТІВ ВЕЛИКОДЕДЕРКАЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ДО РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД ТА СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ  ЩО ДІЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ ВЕЛИКОДЕДЕРКАЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

                Ми, депутати Великодедеркальської сільської ради, представляючи інтереси жителів нашої громади, цим листом висловлюємо чітку і однозначну позицію територіальної громади щодо бездіяльності керівництва УПЦ МП у протидії агресії російської влади та армії щодо України.

                Майже десять місяців росія веде жорстоку і нелюдяну війну проти України і українців. Проти нас з вами, намагаючись винищити нас як націю. Вони вбивають наших воїнів, бомблять і розстрілюють мирних жителів, знущаються над літніми людьми, ґвалтують і вбивають наших дітей та жінок, катують українців у підвалах. І в цей же час цинічно грабують наші будинки, займаються мародерствами і стирають з лиця землі українські міста і села.

                  Цю кровожерливу війну повністю і відкрито підтримує російська православна церква на чолі з патріархом кірілом. Підтримує геноцид українського народу! Більше того, кіріл заохочує і благословляє окупантів продовжувати вбивати наших братів і сестер. Ви вже неодноразово переконалися, що їхнє так зване «військо» – це збіговисько нелюдів, які немають у душі нічого святого. Вони не цураються навіть бомбити та обстрілювати українські церкви, в тому числі храми УПЦ московського патріархату. Їх не зупиняє нічого і ніхто, бо навіть від своєї церкви вони чують слова підтримки.

                 У цих умовах продовжувати підпорядковуватися московському патріархату означає прямо підтримувати геноцид власного народу і фінансувати війну, яку розгорнула росія. Дозволяти тримати себе в ярмі і мовчки схиляти голову перед патріархом, на чиїх руках кров наших співвітчизників.

                 Сьогодні багато священнослужителів та громад відмовляються бути в одній структурі з московським патріархатом. Багато єпископів УПЦ МП офіційно заявили, що їхні єпархії припинили поминати патріарха кіріла через його відкриту підтримку війни росії проти України. Вони прагнуть до незалежності, попри те, що керівництво УПЦ МП й досі продовжує зберігати підпорядкування центру в москві. А це прямо загрожує національній безпеці України.

                  Українські правоохоронні органи неодноразово виявляли ознаки диверсійно-розвідувальної діяльності в приміщеннях релігійних громад московського патріархату. У результаті їхньої діяльності гинуть мирні жителі України. Церква, яка проповідує мир, любов і милосердя, допомагає рашистам знищувати наших людей.

                Після надання Вселенським патріархом у 2019 році автокефалії Київській митрополії, єдиною канонічною автокефальною православною Церквою на території України є Православна церква України на чолі з митрополитом Київським Епіфанієм.

               Тому ми, депутати Великодедеркальської сільської ради, представляючи інтереси жителів нашої громади:

ЗАСУДЖУЄМО підтримку керівниками Російської Православної Церкви війни проти України;

ЗАСУДЖУЄМО бездіяльність керівництва Української Православної Церкви (МП) та Митрополити Онуфрія у протидії аїресії російської армії;

 ЗАКЛИКАЄМО усі церкви, що належать до УПЦ МП, провести парафіяльні збори щодо засудження керівництва росії відносно збройної агресії проти України.

               Ми у жодному разі не закликаємо до міжконфесійної ворожнечі, але переконані, що настав час обірвати всі зв’язки із російською федерацією та загалом зі всім російським. Адже на кону національна безпека України, життя наших громадян і цілісність нашої держави.

Слава Україні!

Звернення прийняте на двадцять першій сесії сільської ради  УІІІ скликання 22 грудня  2022 року.

 Сільський голова                                                                 Юрій ПАНАСЮК

ПРОЕКТ

                                                     

УКРАЇНА

ВЕЛИКОДЕДЕРКАЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

Двадцять перша сесія

 

РІШЕННЯ

 

від 22 грудня  2022   року                                                                                                                

Про затвердження акту

приймання - передачі майна

 

Відповідно до ст.26, 59, 60, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення  Великодедеркальської сільської ради від 16.11.2022 №1282 «Про передачу оргтехніки та програмного забезпечення з балансу Великодедеркальської сільської ради на баланс Центру надання соціальних послуг Великодедеркальської сільської ради», сільська рада 

 

ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити акт приймання-передачі майна, що передається з балансу Великодедеркальської сільської ради на баланс Центру надання соціальних послуг Великодедеркальської сільської ради на загальну суму 66979,79 грн. шістдесят шість тисяч дев’ятсот сімдесят дев’ять гривень 79 коп.).

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

Сільський голова                                                                         Юрій ПАНАСЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       ПРОЕКТ

                                                      

УКРАЇНА

ВЕЛИКОДЕДЕРКАЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

Двадцять перша сесія

 

РІШЕННЯ

 

від 22 грудня  2022   року                                                                           

 

Про надання згоди на організацію

співробітництва з Шумською міською

територіальною громадою.

 

         Розглянувши звернення Шумського міського голови Вадима Боярського від 21.11.2022 року №03-03/1800 «Про пропозицію щодо початку переговорів з питань організації співробітництва», керуючись статтями 25,26,59, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною третьою статті 5 Закону України «Про співробітництво територіальних громад», враховуючи  рішення сесії Шумської міської ради від 03.11.2022 року №4373 «Про надання згоди на організацію співробітництва з Великодедеркальською сільською територіальною громадою», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Надати згоду на організацію співробітництва між Великодедеркальською сільською територіальною громадою Кременецького району Тернопільської області та Шумською міською територіальною громадою Кременецького району Тернопільської області у сфері надання медичних послуг, в межах якого передбачається спільне фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва комунального некомерційного підприємства Шумської міської ради « Шумська міська лікарня».

         2. Доручити сільському голові Юрію Панасюку підписати договір про співробітництво територіальних громад.

         3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.

 

 

Сільський голова                                                               Юрій ПАНАСЮК

 

                                                                                                                                             ПРОЕКТ       

 

УКРАЇНА

ВЕЛИКОДЕДЕРКАЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

від  22 грудня  2022 року                                                                              

 

Про  затвердження  нормативної

грошової оцінки земельної ділянки

 

Розглянувши розроблену технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0085га з кадастровим номером 61258818:01:003:0100, розташованої за межами села Малі Дедеркали для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії, що надається в оренду ВАТ "Тернопільобленерго", виготовлену ТОВ «Права на землю», керуючись статтями 12, 124, 201 Земельного кодексу України, статтями 15,18, 23 Закону України «Про оцінку земель», Закону України «Про оренду землі», ст.26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

 

1.         Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0085га, з кадастровим номером 61258818:01:003:0100, для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (згідно КВЦПЗ – В 14.02, розташованої за межами с.Малі Дедеркали  Кременецького району Тернопільської

                                   ПРОЕКТ       

                                         

УКРАЇНА

ВЕЛИКОДЕДЕРКАЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША   СЕСІЯ

  РІШЕННЯ

 

від  22 грудня  2022 року                                                                           

Про затвердження структури,

загальної чисельності апарату та

виконавчих органів Великодедеркальської

сільської ради на 2023 рік

 

         З метою удосконалення структури виконавчих органів Великодедеркальської сільської ради, забезпечення належного функціонування структурних підрозділів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», враховуючи погодження постійних комісій  сільської ради, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

                                                         ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити:

1.1. Структуру, загальну чисельність апарату та виконавчих органів Великодедеркальської сільської ради на 2023 рік  в кількості 56 штатних одиниць станом на 01.01.2023 року (додається).

1.2. Штатний розпис апарату Великодедеркальської сільської ради та її виконавчих органів (додається).

3. Рішення 13 сесії Великодедеркальської сільської ради 8 скликання від 17.12.2022 року № 886 “Про  внесення змін до структури та чисельності апарату Великодедеркальської сільської ради та її виконавчих органів»  вважати таким, що втратило чинність.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

Сільський голова                                                                        Юрій ПАНАСЮК

 

 

 

       
 

 

 

   

 


                                                                                                                Додаток

                                                                                                  до рішення сесії №1291   

                                                                                               від 22.12.2022 року

СТРУКТУРА

та загальна чисельність апарату Великодедеркальської сільської

ради   та її виконавчих органів

 

Найменування структурних підрозділів та посад

Кількість

штатних

одиниць

 

І. Апарат сільської ради

40

1

Керівництво сільської ради та виконавчого комітету

 13

1.1

Сільський голова

1

1.2

Секретар сільської ради

1

1.3

Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

1

1.4

Головний бухгалтер

1

1.5

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету сільської ради

1

1.6

Староста

6

1.7

Головний спеціаліст

1

1.8

Офісний службовець

1

2

Відділ кадрової юридичної та загальної роботи

       4

2.1

Начальник відділу

1

2.2

Головний спеціаліст

1

2.3

Провідний спеціаліст

1

2.4

Завідувач військово-облікового бюро

1

3.

Відділ економічного розвитку та інвестицій, земельних ресурсів, комунальної власності, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства та

благоустрою

       4

3.1

Начальник відділу

1

3.2

Головний спеціаліст

2

3.3

Провідний спеціаліст

1

4

Відділ «Центр надання адміністративних послуг»

       7

4.1

Начальник відділу

1

4.2

Заступник начальника відділу- адміністратор

1

4.3

Державний реєстратор

1

4.2

Адміністратор

4

 

                        Сектор служби у справах дітей

      2

1

Завідувач сектору

1

2

Головний спеціаліст

1

 

                         Місцева пожежна команда

      6

1

Начальник

1

2

Водій

5

5

Відділ господарського забезпечення

4

1

Завідувач господарством

1

2

Старший інспектор

1

3

Прибиральник службових приміщень

1

4

Водій

1

 

                         Інші виконавчі органи ради

     16

 

                             Відділ фінансів

     3

1

Начальник відділу

1

2

Головний спеціаліст

1

3

Провідний спеціаліст

1

 

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту,культури і туризму

     7

1

Начальник відділу

1

2

Головний спеціаліст

1

3

Провідний спеціаліст

1

4

Спеціаліст І категорії

1

5

Консультант

2

6

Водій

1

 

                         Централізована бухгалтерія

       6

1

Головний бухгалтер

1

2

Заступник головного бухгалтера

1

3

Економіст

1

4

Провідний юрисконсульт

1

5

Спеціаліст І категорії

1

6

Прибиральник службових приміщень

1

 

ВСЬОГО

     56

 

Секретар сільської ради                                             Валентина СВЯТИНЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             ПРОЕКТ       

   Україна                                          

ВЕЛИКОДЕДЕРКАЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША  СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

від   22  грудня 2022 року                                                                         №

 

Про затвердження договору  про передачу

міжбюджетного трансферту із  бюджету

Великодедеркальської сільської територіальної

громади до бюджету Шумської міської

територіальних громади на 2023 рік

 

Відповідно до ст. 93 Бюджетного кодексу України, керуючись п. 27, 43 ст. 26,  ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги пропозиції постійній комісії сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Великодедеркальська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити надання іншої субвенції з бюджету Великодедеркальської сільської територіальної громади до бюджету Шумської міської територіальної громади в сумі 165090,00 гривень.

2.  Доручити сільському голові  Юрію ПАНАСЮКУ підписати договір про передачу та прийняття міжбюджетного трансферту.

3. Затвердити договір про передачу та прийняття міжбюджетного трансферту  між бюджетами територіальних громад на 2023 рік.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

Сільський голова                                                                     Юрій ПАНАСЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Великі Дедеркали                                                              22 грудня 2022 року

 

 

ДОГОВІР

про передачу та прийняття міжбюджетного трансферту

між  бюджетами Великодедеркальської сільської територіальної громади

та Шумської міської  територіальної громади на 2023 рік                                              

 

 

Великодедеркальська сільська рада, іменована надалі «сільська рада»,  в особі сільського голови Панасюка Юрія Валентиновича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони і Шумська міська рада, іменована надалі «міська рада», в особі міського голови Боярського Вадима Андрійовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з другої сторони, з метою своєчасності, рівномірності, гарантованості та повноти перерахування трансферту відповідно до статті 93 Бюджетного кодексу України, уклали цей договір про нижче наведене:

 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

Передача - прийняття цільових видатків на  2023 рік  з відповідними коштами у вигляді міжбюджетного трансферту.

 

II. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

1. Сільська рада зобов'язується:

1.1. Передати видатки міській раді у вигляді міжбюджетного трансферту на 2023 рік.

1.2. Розмір коштів,  які  передаються відповідно до пункту 1.1 цього договору,  складає 165090,00 грн.,  з них на:

                  - 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» - 165090,00 гривень

                 КЕКВ 2620 - «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» - 165090,00 гривень  на фінансування КНП ШМР «Шумський МЦПМСД» та КУ ШМР «Інклюзивно-ресурсний Центр».

          1.3. Передача коштів, які передаються відповідно до пункту 1.1 цього договору, відбувається до 26 числа місяця в якому відбувається передача коштів.

          2. Міська рада зобов'язується:

2.1. Прийняти видатки від сільської ради у вигляді міжбюджетного трансферту із забезпеченням цільового використання.

2.2. Здійснювати фінансування видатків через відповідних головних розпорядників коштів місцевого бюджету.

2.3. Щоквартально до 20 числа місяця наступного за звітним надавати Великодедеркальській сільській раді звіт про використання коштів зі списком дітей, яким надавалися послуги в КУ ШМР «Інклюзивно-ресурсний Центр» та списком пацієнтів, яким були відпущені лікарські засоби по пільговим та безкоштовним рецептам, а також використання коштів по оплаті енергоносії для КНП ШМР «Шумський МЦПМСД».

 

III. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

 

1. Договір укладений у двох примірниках, які мають однакову силу, і набирає чинності з моменту його підписання обома сторонами.

2.  Даний договір діє з 01.01.2023 року по 31.12.2023 року.

3. За невиконання умов даного договору сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством.

 

 

ЮРИДИЧНІ  АДРЕСИ  ТА  ПЛАТІЖНІ 

РЕКВІЗИТИ  СТОРІН

 

Шумська міська рада

Тернопільська обл. м.Шумськ

вул. Українська, 59

 

р/р UA ___________________________ МФО ____________________________

__________________________________

 _________________________________

 

Великодедеркальська сільська рада

Тернопільська обл., Шумський район,с.В.Дедеркали, вул.Садова,1

 

р/р_UA___________________________ МФО ____________________________

__________________________________

Код ЄДРПОУ ______________________

 

 

 

 

Шумський  міський  голова

 

______________Вадим БОЯРСЬКИЙ     

 

МП                        

 

 

Великодедеркальський сільський голова

 

_________________Юрій ПАНАСЮК

 

МП

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 ПРОЕКТ       

                                                                            

Україна

ВЕЛИКОДЕДЕРКАЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША  СЕСІЯ

 

                                                 РІШЕННЯ

 

від 22 грудня 2022 року                                                                   №

 

Про затвердження розпоряджень сільського

голови виданого в міжсесійний період у 2022 році

 

           Керуючись Бюджетним кодексом України ст. 23, наказом МФУ №57 «Про            

затвердження документації, що застосовується в процесі виконання бюджету» п.3.9, , у відповідності до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити   розпорядження сільського голови видане в міжсесійний період від 06.12.2022 року № 134-од «Про внесення змін до бюджету Великодедеркальської сільської територіальної громади на 2022 рік».

2. Затвердити   розпорядження сільського голови видане в міжсесійний період від 12.12.2022 року № 137-од «Про внесення змін до бюджету Великодедеркальської сільської територіальної громади на 2022 рік».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 Сільський    голова                                                                 Юрій ПАНАСЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             ПРОЕКТ       

                                                                            

Україна

ВЕЛИКОДЕДЕРКАЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

від   22 грудня 2022 року                                                                   №

   Про затвердження Програми

«Соціальний захист ветеранів

 війни та праці на 2023-2025 роки»

 

 Відповідно до п. 16 ч. І ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року №117 «Про Єдиний Державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», з метою недопущення зростання соціальної напруги в районі, пов’язаної з відсутністю компенсації на пільгове користування послугами зв’язку з державного бюджету керуючись  ст. ст. 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Великодедеркальська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

          1. Затвердити Програму «Соціальний захист ветеранів війни та праці на 2023-2025 роки» (далі Програма), згідно з додатком.

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

Сільський голова                                                                     Юрій ПАНАСЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії сільської ради від  22.12.2022р.№

 

 

Програма соціальний захист ветеранів війни та праці

 на 2023-2025 роки

 

1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Великодедеркальська сільська рада

2.

Розробник програми

Великодедеркальська сільська рада

3.

Співрозробники програми

 

-

4.

Відповідальний виконавець програми

Великодедеркальська сільська рада

5.

Учасники програми

 

Населення Великодедеркальської сільської ради пільгових категорій громадян які мають право на пільги

6.

Термін реалізації програми

 2023-2025 роки

 

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет Великодедеркальської сільської ради

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:

 

59400  грн.

 

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Впроваджено систему соціального захисту та надання соціальних послуг населенню, яке перебуває в складних життєвих обставинах і потребує соціальної допомоги і підтримки.

Великодедеркальська сільська рада нараховує різні види соціальних виплат, пенсій, компенсацій. Усі категорії громадян охоплені заходами соціального захисту відповідно до Законів України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про соціальні послуги», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей», «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років».

Поряд з цим виникають додаткові потреби вжиття заходів соціальної підтримки та надання допомог для цілого ряду груп населення, характерною ознакою яких є малозабезпеченість, безробіття, немічність, інші життєві негаразди.

Для вирішення цих проблем потрібна комплексна система заходів, орієнтована на конкретні цільові групи населення, і цим зумовлена необхідність прийняття Програми.

 

3. Визначення мети програми

Мета Програми – суттєве підвищення ефективності системи соціальної допомоги мешканців Великодедеркальської сільської ради через посилення адресності при її наданні та шляхом включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення їм гідного існування, вирішення матеріальних та соціально-побутових проблем, здійснення конкретних заходів, спрямованих на надання адресної підтримки незаможним верствам населення, надання соціально-правової, трудової та медичної реабілітації особам з обмеженими фізичними можливостями, залучення до співробітництва громадських об’єднань, поліпшення становища людей з різними вадами.

Надання мешканцям Великодедеркальської сільської ради додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту, а саме:

-  соціальна підтримка ветеранів ОУН-УПА, реабілітованих або потерпілих від репресій осіб та членів їх сімей, осіб з інвалідністю внаслідок війни, сімей загиблих воїнів – афганців, учасників-добровольців антитерористичної операції та інших категорій громадян, яким передбачені пільги нормативними документами Великодедеркальської сільської ради в межах виділених бюджетних асигнувань на відповідний рік.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Програма ґрунтується на постійному аналізі матеріального забезпечення громадян, що звертаються до органів системи соціального захисту, проведенні аналізу та моніторингу здійснення заходів з метою запровадження у майбутньому ефективніших форм допомоги малозабезпеченим мешканцям Великодедеркальської сільської ради та іншим категоріям громадян. Вжиття системних заходів щодо підвищення якості життя незаможних верств населення та необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту, запобігання поглибленню бідності, на підставі виконання соціальних зобов'язань Великодедеркальської сільської ради, дозволять реально підтримувати незаможні верстви населення Великодедеркальської сільської ради, створити систему захисту населення від соціальних ризиків.

Засобами вирішення проблеми соціального захисту громадян, на які спрямована Програма, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», є надання додаткових до визначених законодавством України пільг та соціальних послуг.

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету з урахуванням його можливостей у бюджетному році в межах асигнувань, передбачених на соціальний захист ветеранів війни та праці.

 

Ресурсне забезпечення Програми соціальний захист ветеранів війни та праці на 2023-2025 роки

Гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2023 рік

2024 рік

2025 рік

Усього витрат

Обсяг ресурсів, усього

19800

19800

19800

59400

Місцевий бюджет

19800

19800

19800

59400

Кошти небюджетних джерел

-

-

-

-

 

 

5. Перелік завдань і заходів Програми

Пріоритетні завдання:

-                     соціальна підтримка ветеранів ОУН-УПА, реабілітованих та потерпілих внаслідок репресій громадян, сімей загиблих воїнів – афганців, учасників-добровольців АТО та інших категорій громадян, яким передбачені пільги нормативними документами Великодедеркальської сільської ради в межах виділених бюджетних асигнувань на відповідний рік.

Розвинена мережа соціальної допомоги, яка надається з врахуванням особливостей і потреб різних категорій клієнтів на принципах адресності та індивідуального підходу, що здійснюються на місцевому рівні у доповнення до державного соціального забезпечення (пенсії, доплати тощо) є найбільш ефективною.

 

6. Напрямки діяльності та заходи програми

 

№ п/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу,

роки

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

 грн.

у тому числі

Очікуваний результат

2023-2025 роки

1

2

3

4

5

6

7

8

 

соціальна підтримка ветеранів ОУН-УПА, реабілітованих та потерпілих внаслідок репресій громадян, сімей загиблих воїнів – афганців, учасників-добровольців АТО та інших категорій громадян, яким передбачені пільги нормативними документами Великодедеркальської сільської ради в межах виділених бюджетних асигнувань на відповідний рік.

 

 

 

 

 

 

Щомісяч