Великодедеркальська громада
Тернопільська область, Кременецький район

Інформаційні картки

Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки

Видача паспорта прив’язки тимчасової споруди (тс) для провадження підприємницької діяльності

Видача містобудівних умов та обмежень

Встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, видача посвідчення/довідки, продовження строку дії посвідчення (вклеювання бланка-вкладки)

Встановлення статусу учасника бойових дій, видача посвідчення

Видача нового посвідчення учасника бойових дій*, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, членасім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, постраждалого учасника Революції Гідності замість непридатного/втраченого та у разі зміни персональних даних

Позбавлення статусу учасника бойових дій за заявою такої особи

Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,фізичнихосіб – підприємців та громадських формувань

Видача документів, що містяться в реєстраційній справіюридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи– підприємця

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статуту територіальної громади

Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу громадського об’єднання

Державна реєстрація включення відомостей про громадське об’єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Державна реєстрація включення відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, зареєстровані до 01 липня 2004 року,відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичнихосіб– підприємцівта громадських формувань

Державна реєстрація включення відомостей про професійну спілку,об’єднання професійних спілок, організацію професійних спілок, зареєстровані до 01 липня2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,фізичнихосіб – підприємців тагромадських формувань

Державна реєстрація включення відомостей про структурнее утворення політичної партії, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке немістяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Державна  реєстрація включення відомостей про творчу спілку,територіальний осередок творчої спілки, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості проякі не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу (крім громадського формування та релігійної організації), зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Державна реєстрації включення відомостей про юридичну особу (крім громадського формування та релігійної організації), зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ  громадського об’єднання

Встановлення статусу члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни та члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України,видача посвідчення/довідки, продовження строку дії посвідчення (вклеювання бланка-вкладки)

Встановлення статусу учасника війни, видача посвідчення

Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи

Державна реєстрація статуту територіальної громади

Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізични хосіб – підприємців та громадських формувань

Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення  політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (крім громадського формування та релігійної організації), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

Державна реєстрація змін до статуту територіальної громади

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії зреорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора творчої спілки,територіальногоосередку творчої спілки

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії зреорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора структурного утворення політичної партії

Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування та релігійної організації)

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування та релігійної організації)

Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання

Державна реєстрація постійно діючого третейського суду

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об’єднання

Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його ліквідації

Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його реорганізації

Державна реєстрація припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням

Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування релігійної організації)

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу –підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,фізични хосіб–підприємців та громадських формувань

Державна реєстрація змін до відомостей про організаціюроботодавців, об’єднання організацій роботодавців, що містяться в Єдиному державномуреєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у томучислізмін до установчих документів

Державна реєстрація змін до відомостей про організаціюроботодавців, об’єднання організацій роботодавців, що містяться в Єдиному державномуреєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у томучислізмін до установчих документів

Державна реєстрація змін до відомостей про організаціюроботодавців, об’єднання організацій роботодавців, що містяться в Єдиному державномуреєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у томучислізмін до установчих документів

Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку,організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань,утомучислі змін до установчих документів

Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворенняполітичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб –підприємців та громадських формувань

Державна реєстрація змін до відомостей про творчу спілку,територіальний осередок творчої спілки, що містяться в Єдиному державному реєстріюридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числізмін доустановчих документів

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті реорганізації

Державна реєстрації припинення організації роботодавців,об’єднанняорганізацій роботодавцівв результаті ліквідації

Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті реорганізації

Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті ліквідації

Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його ліквідації

Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії врезультаті йогореорганізації

Державна реєстрація припинення творчої спілки,територіальногоосередкутворчої спілкив результаті ліквідації

Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті реорганізації

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування та релігійної організації)

Державна реєстрація рішення про виділ організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

Державна реєстрація рішення про виділ професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

Державна реєстрація рішення про виділ творчої спілки,територіальногоосередку творчої спілки

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення структурного утворення політичної партії

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки

Державна реєстрація рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи(крім громадського формування та релігійної організації)

Державна реєстрації створення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

Державна реєстрація створення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

Державна реєстрація створення структурного утворення політичної партії

Державна реєстрація створення творчої спілки,територіального осередку творчої спілки

Державна реєстрація фізичної особи підприємцем

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії),голови комісії або ліквідатора громадського об’єднання

Державна реєстрація рішення про виділ громадського об’єднання

Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об’єднання

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

Державна реєстрація рішення про припинення громадського об’єднання

Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки,організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

Державна реєстрація рішення про припинення структурного утворення політичної партії

Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки,територіальногоосередку творчої спілки

Скасування державної реєстрації статуту територіальної громади

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об’єднання

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

Державна реєстрація створення громадського об’єднання

Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

Державна реєстрація структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь